Stabilt 4. kvartal for Entra

Resultatene for fjerde kvartal 2010 viser stabil utvikling i Entra Eiendom. Leieinntektene i fjerde kvartal var på 357,5 millioner kroner, mot 352,8 millioner kroner samme periode året før. Driftsresultatet ble 233,8 millioner, sammenlignet med 236,4 millioner i fjerde kvartal 2009.

- Fjerde kvartal ble en stabil periode for Entra. Verdien på investeringseiendommene steg med 99 millioner kroner som tilsvarer 0,5 prosent. Vi oppnådde økt markedsleie for enkelte av våre sentralt beliggende eiendommer. Våre utviklingsprosjekter har god fremdrift, sier Kyrre Olaf Johansen, administrerende direktør i Entra Eiendom.

Entras resultat før skatt ble 348,6 millioner kroner i fjerde kvartal 2010, mot 904,7 millioner fjerde kvartal 2009. Den store endringen skyldes i hovedsak betydelig verdiendring for investeringseiendom på slutten av 2009.

I fjerde kvartal 2010 ga verdireduksjon i selskapets finansielle instrumenter en positiv resultateffekt på 179,1 millioner kroner, mot 4,6 millioner kroner samme periode året før.

- Oppgangen i norsk økonomi er ventet å fortsette i 2011. Det gir lysere fremtidsutsikter for eiendomsmarkedet. Den økte aktivitet i transaksjonsmarkedet er ventet å fortsette, mens ledigheten går noe ned. Vi tror på økning i leieprisene for moderne kontorer med attraktiv beliggenhet, sier Johansen.

Ved årsskiftet hadde Entra en gjennomsnittlig utleiegrad på 95,1 prosent, vektet gjenværende leietid for leiekontraktene var på 10,6 år og en vurdert markedsverdi på selskapet eiendommer på 21,5 milliarder kroner.

I fjerde kvartal inngikk Entra nye kontrakter på 9.873 kvadratmeter og reforhandlet leiekontrakter på 6.358 kvadratmeter.