Illustrasjosnfoto: Arve Brekkhus

SSB: Veksten fortsetter i bygge- og anleggsaktiviteten

SSB melder at roduksjonsveksten fortsatte i bygge- og anleggsvirksomheten i 3. kvartal 2019. Sesongjusterte tall viser en oppgang på 0,9 prosent fra forrige kvartal. Veksten kommer etter en oppgang på 1,9 prosent fra 1. til 2. kvartal.

Den samlede aktiviteten i bygge- og anleggsvirksomheten gikk opp med 0,9 prosent i 3. kvartal 2019 sammenlignet med 2. kvartal 2019, viser nye tall fra produksjonsindeksen for bygg og anlegg. Byggeaktiviteten gikk opp med 0,8 prosent, ifølge sesongjusterte tall, mens anleggsvirksomheten viste en vekst på 1,7 prosent fra forrige kvartal.

Virkedagskorrigerte tall viser at den samlede produksjonen i bygge- og anleggsvirksomheten i 3. kvartal 2019 hadde en betydelig produksjonsvekst på 3,7 prosent sammenlignet med 3. kvartal 2018. Både bygge- og anleggsvirksomheten hadde en sterk oppgang på henholdsvis 3 prosent og 5,8 prosent.