Foto: Gorm Kallestad / NTB

Foto: Gorm Kallestad / NTB

SSB: Tror på normalisering av økonomien og renteheving i september

Statistisk sentralbyrå tror gjenåpningen av samfunnet vil gi et betydelig løft for norsk økonomi fremover.

Den første renteøkningen kommer trolig allerede i september, heter det i en rapport om konjunkturtendenser som ble lagt fram fredag morgen.

– Det siste året har koronapandemien vært fullstendig styrende for utviklingen i norsk økonomi. Den vil fortsatt begrense aktiviteten den nærmeste tiden, men nå ser det ut til at økonomien er ved et vendepunkt, sier SSB-forsker Thomas von Brasch.

Han mener at innhentingen vil være særlig sterk i de arbeidsintensive næringene som har vært hardt rammet av smitteverntiltakene.

SSB anslår at BNP for Fastlands-Norge vil øke med 3,1 prosent i år. Denne oppgangen er noe svakere enn tidligere anslått og henger sammen med en svak utvikling i aktiviteten i begynnelsen av året, samtidig som store deler av norsk økonomi har vært stengt eller innskrenket så langt i 2021.

I mars i år var aktiviteten i norsk økonomi rundt 3 prosent lavere enn i februar 2020.