SSB: Tredje største handelsoverskudd noensinne

Handelsoverskuddet for april ble på 92,6 milliarder kroner, som er det tredje største overskuddet noensinne, viser tall fra SSB.

Eksportverdien i april 2022 var 93,6 prosent høyere enn samme måned året før. Inntektene var noe lavere enn rekordmåned mars, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Handelsbalansen, differansen mellom eksport og import, endte på 92,6 milliarder kroner i april. Det ble eksportert varer til en verdi av 165,6 milliarder kroner, og importert varer til en verdi av 73 milliarder kroner

I mars var overskuddet historisk høyt.

– I april var volum og pris på naturgass og råolje noe lavere, som dermed ga lavere eksportinntekter, sier seniorrådgiver Jan Olav Rørhus.