SSB-forsker Thomas von Brasch tror ikke på ytterligere renteøkninger i Norge. Bildet er fra 2018. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

SSB spår økonomisk nedtur

Verdensøkonomien er på vei inn i en lavkonjunktur, advarer Statistisk sentralbyrå (SSB). Det betyr at også Norge må forberede seg på et taktskifte.

I årets tredje oppdatering om konjunkturutviklingen i Norge og internasjonalt varsler SSB om en forverring av de økonomiske utsiktene.

Norsk økonomi står overfor et taktskifte, advares det. Den internasjonale utviklingen betyr ifølge SSB at oppgangstidene i Norge trolig vil være over i løpet av et år.

Handelskrig og brexit truer

SSB-forsker Roger Hammersland peker spesielt på tre forhold som vekker bekymring.

– Det ene er handelsspenningene. Der har vi fått en tilspissing, og det er mulig vi får en ytterligere opptrapping. Vi kan iallfall ikke se bort fra det, sier Hammerland til NTB.

Bekymring nummer to er svekket økonomisk vekst internasjonalt, både i Europa og i andre deler av verden. Hammersland peker spesielt på Tyskland, som nå kan være på vei inn i en resesjon.

Samtidig fortsetter usikkerheten om brexit, og risikoen er fortsatt til stede for en kaotisk skilsmisse der Storbritannia krasjer ut av EU uten å ha noen utmeldingsavtale på plass.

Rentetoppen nådd

For Norges del betyr lavkonjunkturen at rentetoppen trolig er nådd, supplerer kollega Thomas von Brasch.

– Den er nådd fordi de internasjonale utsiktene har forverret seg. Det er interessant, for ser du på den økonomiske utviklingen her hjemme, så er den ganske god. Pilene peker oppover, sier von Brasch til NTB.

Han viser til at investeringer i petroleumssektoren og næringslivet har bidratt til å løfte norsk økonomi. Men effekten av disse investeringene er midlertidig, samtidig som den internasjonale utviklingen nå trekker nedover.

– Da er det ikke lenger behov for å øke rentene her hjemme, sier von Brasch.

Kan få rentenedgang

Skulle kronekursen stige, kan rentenivået til og med gå ned, ifølge SSB.

– Vi legger til grunn at kronekursen skal holde seg på dagens nivå framover, men den kan også bli sterkere. Og blir den sterkere, kan det bli nødvendig for Norges Bank å senke renten ytterligere for å stabilisere, sier von Brasch.

Han understreker at unormalt lave renter ikke er noe godt tegn, selv om det gjør huslånet billigere.

– Det er et tegn på at økonomien er i ulage, sier von Brasch.

Fortsatt økonomisk vekst

De oppdaterte økonomiske prognosene tyder på fortsatt økonomisk vekst i Norge, både i fastlandsøkonomien og totalt. Men veksttallene er noe nedjustert sammenlignet med tidligere prognoser.

Mens bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge ventes å stige med 2,4 prosent i 2019, spås veksten å falle til 2,2 prosent i 2020, 1,6 prosent i 2021 og 1,4 prosent i 2022.

SSB venter også at arbeidsløsheten vil stige noe fra dagens lave nivå på 3,6 prosent. Lavere etterspørsel internasjonalt vil dempe etterspørselen etter arbeidskraft, påpeker SSB, som beregner at arbeidsløsheten vil øke til 3,8 prosent i 2022.

Samtidig ventes lønnsveksten å stabilisere seg etter en periode med økende vekst.