Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

SSB: Fortsatt svak og stabil økning i boligprisene

Sesongjusterte tall fra prisindeksen for brukte boliger viser at prisene økte med 1,0 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal, viser tall fra SSB.

Økningen var størst i Trøndelag utenom Trondheim, der prisene økte med 1,9 prosent.

I regionene Trondheim og Nord-Norge viser prisindeksen justert for sesongvariasjoner en prisnedgang. Der gikk prisene ned med henholdsvis 0,4 og 0,3 prosent. Ellers i landet var det svak økning i boligprisene det siste kvartalet.

Prisen på leiligheter økte mest, med 1,4 prosent, i årets 2. kvartal, når det justeres for sesongsvingninger. De sesongjusterte prisene på eneboliger og småhus steg med henholdsvis 0,8 og 1,0 prosent.

Sammenlignet med samme kvartal i 2018 økte prisene med 2,1 prosent. Det var størst prisøkning på brukte boliger i Nord-Norge med 4,2 prosent. Deretter følger Hedmark og Oppland med 3,2 prosent og Sør-Østlandet med 2,9 prosent Prisene i Oslo med Bærum steg med 2,7 prosent. Trondheim og Vestlandet utenom Bergen var de eneste regionene som hadde prisnedgang, med henholdsvis 2,0 og 0,5 prosent.

Det er prisene på blokkleiligheter som har økt mest det siste året – med 2,6 prosent. Prisene på småhus økte med 1,5 prosent, mens for eneboliger økte prisene med 1,8 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2018.