SSB: Fall i industriproduksjonen

Norsk industriproduksjon hadde en nedgang på 0,5 prosent i 2. kvartal, sammenlignet med samme kvartal i fjor, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Den samlede nedgangen kan knyttes til fall i kjemiske råvarer, samt trelast- og trevareindustri, viser de sesongjusterte tallene fra SSB.

Fallet i kjemiske råvarer kan ses i sammenheng med vedlikeholdsstans ved enkelte virksomheter i næringen.

På motsatt side hadde dataindustri og elektrisk utstyrsindustri en oppgang på 4,6 prosent.

Tallene viser også at industriproduksjonen hadde en oppgang på 0,3 prosent fra mai til juni. Her var det næringsgruppene oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri som bidro mest til den samlede økningen med en vekst på 3,3 prosent.

Maskinreparasjon og – installasjon bidro til å dempe produksjonen i industrien, med en nedgang på 2,4 prosent.