SPZ Bil

Styreleder Ola Espeseth i SPZ Bil AS og prosjektleder Thormod Jønsson i Lars Jønsson AS.

I Storebotn Næringspark på Askøy har Lars Jønsson AS ført opp et kombinasjonsbygg som rommer bilforretning, bilverksted og matvarebutikk.

Fakta

Sted: Storebotn, Askøy

Prosjekttype: Nybygg, bil og kolonial

Entreprisekostnad: eks. mva. 75 millioner kroner

Bruttoareal: Cirka 5.000 kvadratmeter

Tiltakshaver: Gasstomten

Totalentreprenør: Lars Jønsson

Arkitekt: SE Arkitektur

Rådgivere: RIB: Smidt og Ingebrigtsen l RIV: Chr M Vestrheim og GK Inneklima l RIE: BI Elektro l RIBr: Konsepta

Underentreprenører og leverandører: Oppmåling: Anko l Grunn- og utomhusarbeid: Sartor Maskin l Betongarbeid: Bergen Entreprenør l Betongelementer: Spenncon l Gulvstøp, avretting og epoxy: Industrigulv-spesialisten l Stålkonstruksjoner: Scancon l Taktekking: Protan Entreprenør l Alu/glass fasade: Bue Aluminium l Trapper og smedarbeid: Trappekompaniet l Tømrer og branntetting: Bergen Prosjekt og Sotra Entreprenør l Maler og gulvlegger: Kenneth Eliassen l Flislegger: Bergen Mur og Puss l Rørlegger: Chr M Vestrheim l Elektro: BI Elektro l Ventilasjon: GK Inneklima l Heis: Schindler Heis l Lås og beslag: Låssenteret l Porter: Norsk Portservice Vest og Assa Abloy l Ladestasjon elbiler: Fortum l Sandwichelementer: Paroc Panel System

Tiltakshaver er Gasstomten AS. Bygget er tegnet av SE Arkitektur AS og ført opp i en totalentreprise. Samlet areal er på 5.000 kvadratmeter. Entreprise-kostnaden er på 75 millioner kroner, uten merverdiavgift. Betongarbeidene startet 2. januar i år og bygget ble overlevert 1. oktober.

God byggeprosess

Prosjektleder Thormod Jønsson i Lars Jønsson AS forteller at gjennomføringen av prosjektet har gått veldig bra.

– Det har vært veldig god stemning i prosjektet og godt forhold mellom byggherre, entreprenør og underentreprenører, noe som har vært avgjørende for å lykkes. Vi har utviklet prosjektet sammen med byggherren. Grunnlaget var NorgesGruppen sine behov i matvarebutikker. Bygget er prosjektert i 3D, medregnet de tekniske fag-ene. Under oppføringen praktiserte vi en enkel versjon av lean, med arbeid i soner, sier Jønsson.

Bil og mat

Første etasje inneholder en 1.800 kvadratmeters Kiwi-butikk, 1.000 kvadratmeter parkeringskjeller og garderober for SPZ Bil. Byggets andre etasje disponerer SPZ i sin helhet til bilutstilling, kontorer, verksted og tilhørende fasiliteter. Selve bilutstill-ingen innendørs er på 900 kvadratmeter. Det er 25 arbeidsplasser i bil-forret-ningen og verksted og 15 i matvare-butikken.

Byggherre og medeier Ola Espeseth i SPZ Bil sier at oppføringen av bygget har vært en solskinnshistorie der alt har løst seg på en god måte.

– NorgesGruppen sier at Kiwi-butikken har hatt en av de beste åpningene for en slik butikk i Norge, sier Espeseth.

Praktisk og funksjonelt

Arkitekt Valdemar Sæberg i SE Arkitektur forteller at det arkitektoniske hovedgrepet var at dette skulle være et praktisk og funksjonelt bygg som løser behovet til to ulike forretnings-formål, dagligvarebutikk og bilforretning.

– Tomten er planert på to nivåer der hvert nivå har sin avkjørsel. På denne måten er disse to ulike forretningsformålene helt adskilt med Kiwi på nedre nivå og SPZ Bil på det øvre med sitt utstillingsareal, kontorer, verksted og klargjøring, sier Sæberg.

Bygget er en blanding av plasstøpte vegger, stålbæring, glass-fasader og isolerte sølvfargede veggelementer. For markering av inngangsparti til Kiwi er det delvis benyttet brunfarget impreg-nert trepanel både som forblending på vegg og i underkant av innhukket, i tillegg til mye glass. For SPZ Bil sitt inngangsparti er det benyttet samme type isolerte veggelementer, men med sterk rød farge som kontrastfarge til sølvfargen som finnes på bygget ellers. I tillegg til kontrastfargen er inngangen trukket noe ut fra bygget for ekstra markering.

– Vi startet med ferdig regulert tomt med formålene kontor og forretning og maksimal størrelse på dagligvarebutikken var angitt i reguleringsbestemmelsene. Dagligvarebutikken satt premissene for videre utvikling av tiltaket. Kiwi sitt konsept for innredning av butikker ble fulgt men utfordringen var kanskje å finne den optimale løsningen for den delen av tiltaket som tilhørte SPZ Bil. Vi har hatt et veldig godt samarbeid med prosjektleder Thormod Jønsson hos entreprenør Lars Jønsson, og styreleder Ola Espeseth hos SPZ Bil under utviklingen av hele tiltaket der ulike løsninger har vært diskutert, drøftet og tegnet, sier Sæberg.

Stål og hulldekker

SPZ Bil holder til i Storebotn Næringspark, som ligger sentralt på Askøy og i krysset mellom de to mye trafikkerte veiene Ravnangervegen og Erdalsvegen. Tomten er på 11 mål. Det er sprengt ut 25.000 kubikkmeter faste masser og bygget er funda-mentert på sprengstein. Kiwi og bilforretningen har hver sin av-kjørsel fra hovedvei og fungerer dermed som helt adskilte seksjoner.

Bygget er tilnærmet rektangulært. Parkeringskjeller og bakvegg mot tilfylte masser i Kiwi-butikken er plasstøpt. Øvrig er bære-konstruksjon er av stål og hulldekker. Taket i verkstedet bæres av hulldekker og kan påbygges en etasje på 1.200 kvadratmeter. I salgshallen bæres taket av gitterdragere i stål. Taket er flatt, iso-lert og tekket med folie. Fasadene består av isolerte sandwich-elementer og glass. Inngangspartiet til Kiwi-butikken har for-blending med impregnert trepanel.

Det er fliser på gulv i salgshall og tilstøtende rom. Det er teppe-flis på kontorer, møterom og mezzanin. Vekstedsdelen, som også inneholder vaskehall, er designet vanntett med membraner, fall-oppbygging og påstøp. Gulvet er overflatebehandlet med epoksy-belegg. De fleste veggene i bygget er faste. Det er systemhimling i kontorer og åpne himlinger i salgshall, verksted og matvare butikk.

Bygget er prosjektert og ført opp etter Tek17, og har energiklasse B.

Da byggeaktiviteten var på topp var 45-50 personer med. SPZ Bil er ført opp uten fraværsskader.