Ill. Sporveien

Sporveien søker entreprenør til arbeid på Østensjøbanen

Til høsten starter arbeidet med å fornye deler av Østensjøbanen. Blant annet skal det bygges ny T-banetunnel, Hellerudtunnelen som blir cirka 400 meter lang. 

I tillegg skal to eldre broer erstattes.

Anleggsperioden er estimert til to år, fra høsten 2020 til høsten 2022.

– Med bygging av tunnel og to broer bør dette være et prestisjeprosjekt. Her får entreprenøren vist sine egenskaper som gjennomfører av krevende infrastrukturprosjekter i et bymiljø. I tillegg setter de varige spor etter seg i Oslos byutvikling, sier prosjektleder Zeeshan Ahmad Sheikh i Sporveien i en pressemelding.

Rundt en kilometer av Østensjøbanen skal fornyes, det vil si T-banestrekningen mellom Brynseng og Hellerud stasjon. 

- Strekningen ble bygget i perioden 1923-1926 og preges av det. Eldre tekniske løsninger gir mye vedlikehold og i tillegg er strekningen bratt og kurvete. Dette gir mye støy og slitasje og bidrar til å begrense hastigheten til 30 km/t over en lengre strekning. Den lave hastigheten gjør at forsinkede tog i liten grad greier å ta igjen tapt tid og dette forplanter seg utover hele T-banenettet, melder Sporveien.

– Med tunnel får vi mindre stigning og dette reduserer reisetiden og bedrer kapasiteten mellom Brynseng og Hellerud stasjon. I første omgang vil farten øke fra 30 til 50 km/t og senere når Sporveiens nye signalanlegg tas i bruk er målet å komme opp i 60 km/t. Altså en dobling fra dagens hastighet på strekningen, opplyser Sheikh.

Mellom Brynseng og Hellerud er det også to eldre stålbroer; broen over Alnaelva og jernbanesporet, samt broen over Østensjøveien. Disse ble oppført i samme periode som T-banesporet og er i slutten av sin levetid. I tillegg har broen over Østensjøveien en frihøyde på kun fire meter.

– Når tunenlen er ferdig vil T-banen gå inn i terrenget cirka 10 meter sør for broen over Østensjøveien og komme ut nær Hellerud stasjon. Dette frigir mye plass i dagens T-banetrasé hvor vi skal etablere gang- og sykkelvei, noe forøvrig Bymiljøetaten finansierer, sier Sheikh.

Prosjektet ønsker å opprettholde dagens kollektivtilbud på Østensjøbanen mens strekningen fornyes. Dette løses gjennom å koble Østensjøbanen sammen med Lambertseterbanen rett nedenfor Høyenhall stasjon. 

– Vi hadde planlagt å gjøre en del forberedende arbeider i traséen under årets påske. Dessverre ble dette utsatt på grunn av koronasituasjonen. Nå blir det litt mer travelt for oss, men vi tror vi skal klare å ta igjen det vi tapte av tid i påsken, sier Aamodt.

Konkurransegrunnlaget gikk ut 13. mai og Sporveien regner med å tegne kontrakt med entreprenøren i november i år.

Prosjektleder Zeeshan Ahmad Sheikh (f.v.), byggeleder overbygning Snorre Lindberg og byggeleder Anders Karsten Aamodt. Foto: Sporveien