Sporveien skal skifte spor og sporveksler i Storokrysset. Foto: Sporveien/Katrine Myhre Holland

Sporveien skal skifte spor og sporveksler i Storokrysset. Foto: Sporveien/Katrine Myhre Holland

Sporveien skifter trikkespor og sporveksler i Storokrysset

Mandag 19. september starter Sporveien arbeidet med å skifte spor og sporveksler i Storokrysset.

– Trikken får midlertidige holdeplasser ovenfor og nedenfor krysset, og det blir redusert fremkommelighet for biltrafikken i perioden arbeidet pågår, skriver Sporveien i en pressemelding.'

– Storokrysset er i utgangspunktet et tungt trafikkert kryss, og med anleggsarbeid midt i krysset blir trafikkavviklingen ekstra krevende. Vi håper flest mulig bilister velger å reise kollektivt eller finner alternative kjøreveier mens vi gjør høyst nødvendig vedlikehold for trikken i Storokrysset. Trafikk til Kjelsås og Grefsen bør vurdere å svinge av ved Sinsen eller Tåsen, og unngå Storokrysset, sier Tone Manum, banesjef trikk i Sporveien, i meldingen.

Anleggsperioden strekker seg fra mandag 19. september til trikken kjører som normalt igjen, fra tirsdag morgen 11. oktober. Skinner og sporveksler i Storokrysset er veldig slitt og må skiftes før vinteren kommer. Det vil samtidig bli lagt ny asfalt rundt trikkeskinnene.

Arbeidet er delt inn i to faser hvor det jobbes på forskjellige plasseringer i krysset. Det er planlagt å jobbe dag og kveld fra klokken 07-23. Noe nattarbeid vil også være nødvendig, og Sporveien varsler berørte naboer i forkant av nattarbeidet.

– Når vi er ferdig vil Storokrysset være langt tryggere og bedre for trikken og passasjerene, og ny asfalt rundt trikkeskinnene vil være et pluss for annen trafikk, sier Manum.