Prosjektleder Laila Nilssen i Sporveien og daglig leder Rafal Superson i Trasé. Foto: SporveienIllustrasjon: SporveienGrefsenveien nedre. Foto: SporveienGrefsenveien nedre. Foto: SporveienInnkjøper Nils Harald Løvdal Roland (fra venstre) , byggeleder Steinar Braaten og prosjektleder Laila Nilssen i Sporveien sammen med daglig leder Rafal Superson og anleggsleder Krzysztof Bar i Trasé. Foto: Sporveien

Sporveien og Trasé signerte for Grefsenveien nedre

Sporveien har signert kontrakt med Trasé AS for oppgradering av trikkesporene mellom Vitaminveien og Åsengata nedenfor Storokrysset i Oslo. Oppgraderingen har anleggsstart i september 2019, og er planlagt ferdigstilt høsten 2021.

Det skriver Sporveien i en pressemelding mandag ettermiddag.

Sporveien er byggherre for prosjektet Grefsenveien nedre, som foregår i Grefsenveien og Sandakerveien på strekningen fra Vitaminveien like nedenfor Storokrysset til Åsengata i Oslo. Prosjektet er en del av Trikkeprogrammet, og omfatter utskifting og oppgradering av trikke-infrastrukturen i Grefsenveien og Sandakerveien. Gamle og slitte trikkeskinner skal skiftes ut, noe som medfører fjerning av asfalt, legging av nye trikkeskinner, mindre gravearbeider, pigging og reasfaltering. Trikkesporene skal tilpasses og oppgraderes i egen, eksisterende trasé, heter det i pressemeldingen.

Hensikten med prosjektet er, ifølge Sporveien, ruste opp infrastrukturen slik at den tilfredsstiller dagens tekniske krav til avstand mellom det inngående og utgående trikkesporet, slik at to trikker kan møte hverandre uten problemer. Prosjektet er et ledd i opprustningen av trikkenettet i Oslo som skal utføres før 87 nye, moderne trikker blir faset inn fra og med 2020/2021.

– Gledens dag

Mandag 2. september signerte Sporveien kontrakt med entreprenør Trasé. Kontrakten har en verdi på 62,2 millioner kroner før merverdiavgift.

– Vi gleder oss til å komme i gang med oppgraderingen av Grefsenveien nedenfor Storokrysset. Trasé AS er en entreprenør vi har gode erfaringer med, blant annet som hovedentreprenør i prosjektene Frognerveien og Grensen og Kirkeristen, og som underentreprenør i prosjekt Holtet base. Dette er alle sammen prosjekter som er en del av Trikkeprogrammet, sier prosjektleder Laila Nilssen i Sporveien.

– Dette er en gledens dag. Vi er tilfreds med å ha blitt tildelt kontrakt for oppgradering av prosjektet Grefsenveien nedre, og vi ser frem til å komme i gang med arbeidene, sier daglig leder Rafal Superson i Trasé.

Flere faser

Prosjektet Grefsenveien nedre er delt opp i faser slik at strekningen fra Åsengata til Vitaminveien ikke blir berørt samtidig:

  • Mellom Åsengata og Sagene brannstasjon skal trikkesporet i retning sentrum byttes.
  • Mellom Sagene brannstasjon og Vitaminveien/Storo bru skal trikkesporene byttes i begge retninger, både inn og ut av sentrum.
  • Som del av prosjektet skal det skiftes fem kontaktledningsmaster og utføres nødvendige elektroarbeider som føringsveier i grunnen osv.
  • Det vil i alle faser bli lagt inn såkalte klatreveksler slik at trikkedriften opprettholdes på enkeltspor i anleggsperioden. Dette arbeidet vil periodevis skje om natten, og blir varslet på forhånd.

Trikken vil være i drift i anleggsperioden, men kjører på enkeltspor i begge retninger på strekningen der traseen til enhver tid oppgraderes. For bilister, gående og syklende kan det bli endringer i trafikkmønsteret mens arbeidene pågår, skriver Sporveien.