Prosjektsjef Arnt Jørstad og HMS-K-ansvarlig Dereje Asefa i Sporveien håper og tror på stor entreprenørinteresse for de kommende prosjektene på Grefsen og Holtet.

Sporveien legger snart ut kontrakter for 600 millioner

Nye Oslo-trikker krever ombygging av hovedverkstedet på Grefsen og basen på Holtet. Kontraktene – med en verdi på cirka 600 millioner kroner – legges snart ut, og arbeidene forventes å være i gang fra mars 2018.

Trikkeprogrammet innebærer at trikkeparken skal skiftes ut, i løpet av 2024 skal 87 nye trikker være på plass i Oslo. Trikkeleverandør er per nå ikke avgjort, men Sporveien tar utgangspunkt i en trikkelengde på cirka 36 meter.

– Vi planlegger for at sporene på Holtet base og verkstedet på Grefsen må være dimensjonert for å kunne ta imot opptil 36 meter lange trikker for nattparkering og lettere innvendig renhold og vognbehandling. De første trikkene ankommer i 2020, da må anlegget på Holtet stå ferdig. I dag er det 12 trikker som har tilhold her på Holtet. Når alt er ferdig skal 43 nye trikker ha tilholdssted her på Holtet, og 44 på Grefsen, sier prosjektsjef i Sporveien, Arnt Jørstad.

Sterkt behov
Analyser viser at kollektivtrafikken vil øke enormt de nærmeste årene. Fra dagens 55 millioner reiser i året, vil det i 2030 bli foretatt 100 millioner reiser per år. Da kan nye trikker med eventuell lengde på 36 meter komme godt med, det vil øke den totale trikkelengden fra nåværende 2.000 til 3.000 meter etter at alle trikkene er på plass i 2024.

Før arbeidet settes i gang skal et nåværende skinnelager flyttes, og Banesjefens virksomhet med drift og vedlikehold, skal midlertid flyttes Majorstua stasjon for to år. Arbeidene på Holtet medfører endring av infrastrukturen med nye og flere spor. Hele basen blir asfaltert og får byspor, dvs. at skinnene ligger på bakkenivå, ikke over asfalten.

Store byggearbeider
Det meste av bygningene skal det gjøres noe med; noen eldre bygninger og skur skal rives, og andre skal rehabiliteres eller forlenges. Her skal det bli kontorer, garderober og kantine, samt et pauserom for trikkeførerne. To av byggene er på gul liste. De skal totalrenoveres innvendig, mens eksteriør og verneverdig arkitektur utvendig pusses opp, og takene repareres. Et nytt bygg skal på plass, der blir det parkering under bakken for tjenestebiler og for de trikkeførerne som kommer tidlig på jobb hver morgen.

Holdeplassen på Holtet skal oppgraderes. Ekebergbanen har nylig vært gjennom en oppgradering, men de få hundre meterne som gjenstår før Holtet, skal også tas nå.

– Det er lagt opp til kun tre stengehelger i hele byggeperioden, da skal det gå buss for bane. Det er også viktig å merke seg at det skal gå trafikk på Ekebergbanen mens vi bygger. Selve basen blir trikkefri fra de første trikkene går ut kl. 07 til de kommer inn igjen etter kl. 19. Entreprenørene får altså 12 timer trikkefri anleggsplass, påpeker Jørstad.

God nabokontakt
All ombygging på Holtet vil foregå innenfor Sporveiens eiendom. En støyskjerm skal på plass mot naboer langs Holteveien og Steinhammerveien, for å ivareta kravene i Forurensningsforskriften. Det er gjort støyberegninger – når alt arbeidet er ferdig skal det gjennomføres verifiseringsmålinger for å stemme at beregningene stemmer med de faktiske forhold. HMS-K-ansvarlig og nabokontakt Dereje Asefa forteller om utstrakt kontakt i forkant med flere i nærmiljøet.

– Vi har hatt en god og konstruktiv dialog med naboene, foruten møter med skolen, FAU og Bymiljøetaten. Tilbakemeldingene så langt har vært gode, opplyser Asefa.

– Kontraktsverdiene for Holtet base ligger et sted mellom 400 og 450 millioner kroner. Det blir en generalentreprise, i tillegg til to totalentrepriser på signalanlegg og likerettere. Begge disse skal ha fremdriftsansvar til generalentreprenøren. Som i tidligere prosjekter vil det også her være en del byggherreleveranser, som sviller, skinner og vekslere, forteller Jørstad.

Arkitekter for prosjektet er Flux Arkitekter, med Aas-Jacobsen som kontraktspartner for prosjekteringen. – Detaljprosjekteringen ferdigstilles i disse dager og kontraheringen skjer i slutten av november. Vi regner med at valgt entreprenør kan starte opp 5. mars 2018, kl. 07, opplyser Jørstad.

Hall i hallen
Men i tillegg til noen mindre arbeider både på Skullerud og på Majorstua stasjon, vil det også være behov for omfattende arbeider på hovedverkstedet på Grefsen. Der skal det «bare» bygges innendørs, med blant annet nytt kontaktledningssystem i taket. Trikkene som skal kjøpes inn, vil ankomme suksessivt cirka hver 14. dag frem til 2024, og trikkeleverandøren som blir valgt skal få en mottakshall inne i hallen. Der skal trikkene settes sammen, testes og sertifiseres før de blir godkjent til trafikk.

Mottakshallen vil få alt av nødvendig teknologi og verkstedfasiliteter med trabulanter og kraner. Også her er utfordringen at det skal gå trafikk inne i hallen, mens monteringsarbeidet pågår. Vaskehallen skal renoveres med ny vaskemaskin. En simulator skal plasseres i administrasjonsbygget, det gjør at tredje og fjerde etasje mål bygges om der.

– Kontraktene for Grefsen går ut i januar 2018, og kontraheres frem mot april 2018. Også her vil det bli en generalentreprise, med en verdi på cirka 200 millioner kroner, opplyser Jørstad, som forteller at prosjektene på Holtet, Grefsen, Skullerud og Majorstua har en styringsramme på 990 millioner kroner.

Sporveien vil i disse prosjektene ikke ha et krav om ett ledd vertikalt på underentreprenørsiden, men ha en begrensning på maksimalt to ledd. Jørstad nevner at de vil arbeide for så miljøvennlige anleggsplasser som mulig, og vil oppfordre entreprenørene til å komme med gode løsninger for å få til fossilfrie prosjekter.

– Hva tror dere om kontraktsinteressen fra entreprenørene?

– Vi har allerede fått henvendelser fra flere. I og med at det er to generalentrepriser håper og tror vi at flere av de store blir med. Vi er spente, men akkurat nå er magefølelsen at det er bra interesse, avslutter Jørstad.