Sporarbeider på Dovrebanen

Jernbaneverket Region Øst skal i vår foreta omfattende sporarbeider for å fjerne saktekjøringene på Dovrebanen (Eidsvoll - Dombåsbanen). Det er avsatt to helger der banen blir delvis stengt mellom Hamar og Lillehammer.

Det vil foregå sporarbeider på strekningen Rudshøgda - Moelv i helgene 27/4-28/4 og 4/5 - 5/5. I tillegg vil det bli arbeidet med sporet om nettene flere steder på strekningen Eidsvoll - Hamar. Mellom stasjonene Rudshøgda og Moelv skal det byttes ut om lag 5000 sviller og kjøres ballastrenseverk. Ballastrenseverket er en stor og komplisert maskin som kjøres på sporet for å fjerne urenheter i pukken slik at ballasten igjen får tilbake både stabiliserende og drenerende egenskaper på linje med da sporet var nytt. Ballastrenseverket har alltid med flere maskiner når det kjøres. Det følges blant annet av både en ballastplog og en pakkmaskin. Mellom Eidsvoll og Minnesund skal et rasfarlig område sikres, en tidligere utglidning fra en naboeiendom skal fjernes og det skal lages bedre drenering i en fylling. På Strandlykkja stasjon skal det byttes deler i en nedslitt sporveksel og ved Mollykja stasjon skal det sluttføres reparasjonsarbeider etter en avsporing i vinter. Når alle disse tiltakene er utført i løpet av våren er det å håpe at punktligheten på Dovrebanen igjen kan bedres og komme på linje med de andre intercitystrekningene der punktligheten nå er på ca 90%.