Sponheim åpnet trebroen

Torsdag åpnet landbruksminister Lars Sponheim verdens lengste trebro på Flisa. Samtidig kom han med kraftig støtte til mer bruk av tre i BA-næringen.

- Noen vil kanskje stusse over at det er landbruksministeren og ikke samferdselsministeren som er invitert. Da viser jeg til det kommunen sier i sin invitasjon og begrunnelse for at de har invitert nettopp landbruksministeren: Materialbruk og utførelse i denne broen er unik. Her er råvaren fra skogen foredlet til et produkt som det lokale næringsliv kan være stolt av, uttalte Sponheim i åpningstalen. Miljøvennlig Videre sa han at tre er et miljøvennlig materiale. - Trevirke er en fornybar ressurs, som ikke tilfører atmosfæren ny CO2. Vi kjenner alle fotosyntesen: Trær og skog som vokser binder CO2. Den blir frigjort igjen når trevirket råtner eller blir brent, men bindes pånytt i voksende skog. Det er et evig kretsløp. Ved å ta i bruk trekonstruksjoner i byggsektoren der det er mulig kan vi redusere energiforbruket med inntil 40 prosent. CO2-utslippet ved produksjon av treprodukter er bare en fjerdedel av utslippet ved produksjon av for eksempel betong, sa Sponheim. - Skogbruket sliter - Vi får etter hvert flere eksempler på at tre kan brukes som alternativ der vi er vant med at stål og betong råder grunnen. Det er bygd boligblokker på 5 etasjer i tre. I Sverige planlegges det nå ei blokk på 8 etasjer. Parkeringshus, skoler og sjukehus er andre eksempler. OL-anleggene på Lillehammer og terminalbygget på Gardermoen er gode eksempler på banebrytende bruk av trekonstruksjoner. Mer bruk av trevirke har også et annet perspektiv: Norsk skogbruk sliter. Vi ser en stadig nedgang i hogsten. Næringen har dårlig lønnsomhet, uttalte han. Den nye broen på Flisa er verdens lengste trebro. Den er 197 meter lang fordelt på tre spenn, ett på 70 meter og to på 54 meter.