Spjelkavik vgs

SENTRALE: Anleggsleder hos hovedentreprenør HENT Ålesund Frode Rougnø (t.v.) og rektor Rune Heggdal har samarbeidet godt.

Byggherre Møre og Romsdal fylkeskommune valgte reha-bilitering da Spjelkavik videregående skole skulle fornyes. Hovedentreprenør HENT har gjennomført en krevende logistikkøving med 500 elever på skolen i byggeperioden.

Fakta

Sted: Spjelkavik i Ålesund

Prosjekttype: Rehabilitering og utbygging av videregående skole

Byggherre: Møre og Romsdal fylkeskommune

Arkitekt: Svein Skylstad Arkitektur

Landskapsarkitekt: Norconsult

Hovedentreprenør: HENT

Areal: Ca. 8.000 kvadratmeter, av dette 2.000 kvadratmeter nybygg

Prosjektkostnad: Ca. 225 millioner kroner inkl. mva.

Rådgivende ingeniører: RIB: Multiconsult l RIBr: ÅF Engene-
ering l RIV: Asplan Viak l RIE: Kvalsund Ingeniører l RIAKu: COWI

Underentreprenører byggherre: Rør: Rørleggersentralen l Elektro: EL24 l Ventilasjon: GK Inneklima

Underleverandører HENT: Rivearbeider og hulltaking i betong: Norsk Riving l Tømrer: NO Bygg l Betongarbeid: Beffenor l Prefabrikkerte betongelementer: Spenncon l Stålarbeid: Skanska stål l Taktekking: IcopalTak l Maler og gulvbelegg: Øvrebø fargehandel l Systemhimling og veggmonterte lydabsorbenter: Byggmontering Møre l Lås, beslag og dørautomatikk: Ålesund låsservice l Utvendige dører og overlystak: Straumsheim l Grunnarbeid: ACO Anlegg l Utomhusarbeid: Sandal l Skilting og merking: Slyngstad reklame l Utvendige persienner og innvendig blending: Vental l Brann- og lydtetting: Firesafe l Flisarbeid og utvendig puss: Backlund & sønn l Leverandør av byggevarer: Maxbo l Brakkerigg og utstyr: UCO l Trykktesting av bygget: Omega l Mindre stålarbeid: Møre stål l Rekkverk i trapper og utvendige fotskraperister: Ferrozink l Etterlysende ledesystem og taktil UU-merking innvendig: Norsigns l Heis: Lift tech l Utvendige vinduer: NorDan

Prosjektet til 225 millioner kroner inkludert merverdiavgift er tatt i bruk. Skolen er nå i en teknisk prøvedriftsperiode. Formell overleveringen er 5. mars, da er alt helt ferdig.

Både anleggsleder Frode Rougnø i HENT og rektor Rune Heggdal ved Spjelkavik videregående skole er fornøyd med slutt resultatet. Rougnø mener det vil variere fra prosjekt til prosjekt om man bør velge rehabilitering eller nybygg.

– Man kan ikke sette to streker under svaret. Vi er fornøyd slik det er blitt her, og mener det er et kostnadseffektivt bygg.

Var nok takhøyde

– En viktig grunn til at vi kunne gjøre det slik her, er at her var takhøyde som gjorde at vi kunne føre teknikk under himlingen. Moderne løsninger krever mye plass, spesielt luft. Og det er ofte hovedutfordringen med rehabilitering av bygg. Men her var det mulig. Det var også gode betongkonstruksjoner vi kunne bruke om igjen, sier Rougnø.

HENTs kontraktssum var på 66 milli-oner kroner eks. mva., på toppen kommer tillegg på 7-8 millioner kroner som byggherre har bestilt.

Underentreprenørene Rørleggersentralen, EL24 og GK har jobbet på direkte oppdrag fra byggherre innen fagområdene rør, elektro og ventilasjon.

500 elever på byggeplassen

Skolen ble bygget i 1978. Ifølge rektor Heggdal var bygningsmassen slitt, men godt vedlikeholdt, noe som også gjorde rehabilitering mulig.

– Hovedproblemet her var ventilasjon og lys. Det var 40 år gamle løsninger med det som følger med. Ventilasjonsanlegget bar preg av å være fra 1978. Nå har fått ny ventilasjon, vi har fått åpnet opp med nye rominndelinger, mye lys inn og moderne teknologiske løsninger på alle områder. Så vi er veldig fornøyd. Det er blitt en helt ny hverdag for elever og ansatte, sier Heggdal.

Det er i dag 500 elever ved skolen som med ombyggingen og utvidelsen er rigget for å ta imot 810 elever. Elevene går studiespesialisering og IB, det vil si internasjonal baccalaureate, en studieordning med undervisning på engelsk i et nettverk av 3.000 studiesteder rundt om i verden.

Rougnø sier byggprosjektet i seg selv ikke har vært veldig krevende å utføre, den store utfordringen har vært å sjonglere byggevirksomheten med at det er holdt undervisning for 500 elever i samme bygg.

Krevende sikkerhet

– Det har vært krevende, men det har gått bra. Det var et grensesnitt mellom skole og byggeplass som skulle sys sammen, først og fremst sikkerhetsaspektet måtte tas hensyn til. Tonen har vært god, all honnør til skolen, sier Rougnø. Rektor Heggdal roser samarbeidet med entreprenøren på dette området.

– Det har gått nesten knirkefritt. Klart noen klager fra elever vil det alltid være, men har vi hatt behov for ro en dag, har det bare vært å ta en telefon til entreprenøren så har de tilpasset virksomheten. Utbyggingen har skjedd stegvis, og når elevene har sett at de kan flytte inn i nye og oppussede lokaler litt etter litt, har det vært lettere å akseptere ulempene. Men klart det har vært både trangt og krevende. Spesielt høsten 2017 var det vanskelig da alt av fellesarealer forsvant.

Startet våren 2016

Selve byggeprosessen startet med grunnarbeider i mai 2016. HENT begynte arbeidet i juli/august samme år. Byggingen ble delt inn i fire faser, der nybygget på cirka 2.000 kvadratmeter mot vest var fase A. Dette ble ferdigstilt til sommeren 2017.

Selv om bygget er rehabilitert, fremstår det med moderne romløsninger slik vi ser i mange nyoppførte skolebygg. Det er et stort åpent atrium i midten og klasserom rundt. Fase B handlet nettopp om å åpne opp for atriet midt i bygget.

– Planløsningen er bygd om i sin helhet. Alt er skiftet, det er bare noen få skillevegger som står igjen, sier Rougnø.

I fase B møtte entreprenøren på uforutsette hendelser med asbest som ingen visste om. Forsvarlig håndtering av dette førte til en tilleggskostnad og noe forsinkelse.

– Det var opp med telt slik at arbeidet kunne bli gjort forskriftsmessig i et lukket miljø, totalt adskilt fra elevene, sier han. Fase C handlet om å bygge nye områder for klasserom i to høyder mot nord, før de avsluttet med fase D som er klasserom i to etasjer mot sør. Elevene har flyttet seg rundt til ledige områder der det ikke har vært bygging.

Større klasserom

Utvendige vegger er flyttet ut 1,2 meter slik at det er blitt større areal enn det som var. Størrelsen på klasserommene er økt fra 58 til 70-80 kvadratmeter.

Mellom de eksisterende bærende konstruksjonene og etasje-skillene i betong er det satt opp klimavegger. Det vi si stendere av tre med isolasjon mellom, og med gips innvendig og utvendig. På fasaden er det lagt fibersementbaserte Cembrit-plater. Innvendige vegger er ført opp med Fermacell-plater, en blanding av gips og spon. Disse er godt egnet med tanke på lyd og brann. Det er lektet ut, isolert og lagt gipsplater som et dominerende element på overflater innvendig. Det er lagt vinyl på alle gulv. På plan to er det lagt trinnlydsdempet vinylblanding, det vil si med et skumlag under.

Varme fra forbrenningsanlegg

Energikilden i bygget er vannbåren varme til radiatorer. Varmen kommer fra et offentlig forbrenningsanlegg i Breivika.

Møre og Romsdal fylkeskommune har et stort byggeprosjekt på gang med Nordøyveien. I debatten om prosjektet er det uttrykt frykt for at videregående skoler med stort fornyingsbehov blir rammet. Rektor Heggdal er glad for at Spjelkavik vgs nå er ferdig rustet for fremtiden.

– Det er over 20 videregående skoler i fylket. Dette er den første som blir opprustet, alle andre har behov. Vi er glad vi er ferdig og håper utviklingen fortsetter hos de andre.