Spirea Park

Spirea Park

Sted: Oslo

Prosjekttype: Blokkleiligheter

BRA: 11.400 kvm

Byggherre: Spirea Park Eiendom AS

Totalentreprenør: JM Norge

Kontraktssum eks mva:
176 millioner kroner

Arkitekt: Derlick arkitekter

Rådgivere: RIB: Dr. Techn. Olav Olsen - Byggherres rådgiver geo-
teknikk : H. P. Jensen - Byggherres rådgiver vvs og elektro: Itech - RIBR: Egil Berge - RIA: Brekke og Strand

Underentreprenører/leverandører: Riving og gravearbeider: Sigurd Furulund Maskin - Spunt- og pelearbeider: Smefa - Plattendekker: Betongprodukter - Rør og sprinkling: Halvorsen & Sønn - Elektro: Strømmen Elektro - Ventilasjon: ORAS - Landmåling: Norsecraft Geo - Parkeringsdekke U1: Lemminkainen - Avfall: sac - Armering: Celsa Steel Service - Heis: Otis - Nettingboder: Troax - Parkett: Tremiljø Prosjekt - Kjøkken og garderober: Sigdal - Taktekking: IcopalTak - Tegl og leca: Mjøndalen Mur & Puss (levert av Wienerberger) - Flisarbeider: Viking Entreprenør - Vinduer og balkong-
dører: Skallevold - Avfallsbeholdere: Total Holding - Byggevarer: Gausdal Landhandleri - Utstyr og byggeheis: Ramirent - Forskalingsutstyr: Peri - Kraner: Kranor - Malerarbeider: Cato Bakke Gruppen - Energimerking: Bygg Controll - Stillas: Scanstillas - Byggvarme: UCO - Garasjeporter: Aktiv Montasje - Sykkelstativer: Chr. Andersen - Prefab. balkonger og trapper: Nor-Element - Kjerneboring: Mimax - Glass og alufasader: Profilteam - Dører: Bygg Aksess - Blikkenslager: Haukjem - Stålarbeider: Åkrene Mek. Verksted - Lås og beslag: Møller Undall - Branntetting, isolering og fuging: Firesafe - Himlingsarbeider: Isoteks bygg - Gulvbelegg: G & V interiør - Rekkverk: Weland

Langs Ring 3 i Oslo finnes store arealer som er svært utsatt for støv- og støyproblemer.

JMs siste boligprosjekt Spirea Park er et godt eksempel på at omlegging av infrastruktur kan omdanne «håpløse» boområder til ren idyll.

Et tidligere industriområde i Spireaveien på Løren grenser til Ring 3. Strekningen Økern – Sinsen er en av byens mest trafikkutsatte strekninger, og det kommer den fortsatt til å være i mange i år. Men etter milliardinvesteringer fra Statens vegvesen, nærmer arbeidet med å legge parsellen i en 1200 meter lang tunnel seg slutten. Miljøulempene vil bli drastisk redusert. Dagens vei skal gjøres om til lokalvei, med en reduksjon i trafikken på nærmere 90(!) prosent. Dermed vil samtlige boliger i området komme innenfor nasjonale mål for nitrogendioksid og svevestøv.

Og med det blir Spirea Park straks veldig attraktivt for de som ønsker grønt-
områder og korte gangavstander til kollektivknutepunkter, sentre, skoler og barnehager. Prosjektet ble initiert av ØIE AS, men ble overtatt av og fullføres av JM Norge etter oppkjøpet. Derlick arkitekter fikk reguleringen gjennom i 2007, etter å ha jobbet med tomtespørsmålet i flere år.

Tre trinn
Byggetrinn A inneholder 144 leiligheter, fordelt på tre frittliggende blokker på åtte etasjer, med avtrappende volum på fem etasjer mellom seg. Blokkene ligger nord på tomta. Den første blokka er allerede innflyttet, mens avsluttende finisharbeider nå pågår på de to siste. Ytterligere to byggetrinn, som også skal inneholde en barnehage, er planlagt videre mot sør.

– Tanken er en høy og tett bebyggelse i randsonen, som henvender seg mot sør og vest. For ikke å ta de gode sol- og utsiktsforholdene, skal den lavere bebyggelsen ligge i midten. Byggetrinn B vil inneholde 110 leiligheter, og bestå av tre sammenhengende blokker med den samme dekomponerte volumstrukturen, men med åtte og fire etasjer. Her skal også barnehagen etableres. Byggetrinn C plasseres i midten av Spirea Park. Dette trinnet vil inneholde 18 leiligheter, i to treetasjes lavblokker. Her vil det også ligge et større parkliknende fellesområde for alle beboerne, forteller Live Melhus i Derlick arkitekter.

Egenutviklet prosjekt
JM Norges kontrakt er på 176 millioner kroner eks avgifter, og JM har i egen regi hatt alle betong- og tømrerarbeider i det 11.400 kvm (BRA) store prosjektet. Prosjektleder har vært Vegard Holten, og med Espen Listuen som byggeleder.

Drift og bygging
Vi begynte med spuntingen i mai 2011, men måtte lenge leve med virksomheten i et eldre industribygg som sto på tomta. På grunn av en langsiktig leieavtale, kunne vi ikke begynne å rive dette bygget før i juli i fjor. Da var vi kommet langt på de tre byggene. Alt var jevnet med jorden først i november i fjor, forteller Listuen. Parkeringskjelleren, som ennå ikke er fullt utgravd, skal til slutt inneholde 187 antall p-plasser i opptil to plan. Innkjøring er under første blokka fra Spireaveien.

En luftlinje som inntil videre går diagonalt over tomta, måtte JM Norge også ta hensyn til. Den skapte utfordringer med sektorbegrensninger for tårnkrana, og for plassering av brakkeriggen, som står noen hundre meter lenger opp i Spireaveien. Den sjenerende luftlinjen skal legges i bakken.

Takterrasser
Leilighetene har terrasser, et par av dem sågar to. Alle boenhetene i felt A har vinduer helt ned til gulv i balkongene, noe som bidrar til å forsterke romkvalitetene. I tillegg anlegges det felles takterrasser på taket over femte etasje i de tre lavere volumene. Her har Derlick arkitekter valgt en inndeling av arealet i sosiale soner ved å legge inn romdannende elementer i form av plattinger, sittebenker, skillevegger og pergola.

Dette trinnet er prosjektert etter en eldre TEK, men JM Norge har innenfor en rekke krav tilfredsstilt TEK 10, blant annet hva tilgjengelighet angår for en større del av leilighetene.

Bortsett fra trekledning på inntrukne balkonger og på enkelte utvalgte steder, har alle fasader tegl av typen Bratsberg Umbro. Sammen med mørk grå gelendere og horisontale spiler med glass på innsiden i balkongene, gir det et raffinert uttrykk.

– Vi synes volumoppbyggingen fungerer, og er fornøyde med valg av utvendige materialer som gir et presist og bovennlig preg til området, mener arkitekt Melhus.

Bortsett fra en visningsleilighet er alle leilighetene i felt A solgt.

– Om alt går som vi tror, satser vi på salgsstart for neste byggetrinn i mai i år, og med en total ferdigstillelse i 2015, bekrefter markedssjef i JM Norge, Elin Merete Ommen.

Tekst og foto: Trond Joelson


Flere prosjekter