Terje Bøe (f.v.) i Spilka fikk besøk av statsminister Jonas Gahr Støre.
Terje Bøe (f.v.) i Spilka fikk besøk av statsminister Jonas Gahr Støre.

Spilka-sjefen ga Støre en grønn utfordring

Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte torsdag Spilka Industri på Emblem, hvor han fikk høre om hvordan selskapet har jobbet med innovasjon og grønn omstiling.

Spilka presenterte ifølge en pressemelding hvordan de har tenkt på sirkulærøkonomi i arbeidet med den nye fasadeløsningen deres som ble lansert i oktober.

Den nye løsningen er utviklet med tanke på at produktene skal kunne gjenbrukes, og under møtet ble statsministeren oppfordret til å spisse virkemiddelapparatet slik at flere velger bærekraftige langsiktige løsninger .

– Virkemiddelapparatet må spisses og ressurser må dedikeres mot grønn omstilling og konkurransekraft i industrien. Evalueringskriterier i offentlige anskaffelser må spisses mot mer bærekraftige løsninger og ikke pris på anskaffelsestidspunkt. Dette er avgjørende for at det skal investeres i bærekraftige løsninger i byggebransjen fremover, sa administerernde direktør Terje Bøe ifølge pressemeldingen.

– Klimameldingen fra foregående regjering er etter vår vurdering langt fra ambisiøs nok i bærekraftmålsetningene, men det er et godt utgangspunkt for en målrettet satsning på «grønne» byggevarer i Norge, noe som igjen kan gi gode eksportmuligheter i Norge, la han til.

Ifølge pressemeldingen lovte Støre å ta tak i utfordringen, og viste til Hurdalsplattformen som sier bærekraftsdimensjonen skal økes til 30 prosent vektlegging i offentlige innkjøp.