Spennende utvikling på Filipstad

Forrige onsdag kunne Bane NOR Eiendom, Oslo Havn, Statens vegvesen og Oslo kommune presentere de nye planene for en utvikling av Filipstadområdet i Oslo. 

Dette området har ligget som en uutviklet juvel sentralt i hovedstaden - men endelig skal man få utnyttet dette området på en langt bedre måte i et presset Oslomarked enn tidligere.

Norges hovedstad har vært gjennom en enorm utvikling de siste 10-15 årene. En rekke nye områder er utviklet – og har på mange måter skapt en helt ny by. Det er nok å nevne områder som Nydalen, Tjuvholmen og ikke minst Bjørvika, - og man er allerede godt i gang med å utvikle Hovinbyen til noe helt spesielt i Oslo. Dette gir plass til mange tusen nye boliger, hundretusenvis av nye kvadratmeter med ulike næringsarealer – og store nye fellesområder for byens innbyggere.

Nå står man foran et nytt stort utviklingsområde, som vil gi Filipstadområdet en helt ny identitet. En viktig forutsetning for utviklingen av området er å legge en del av E18, som går via Filipstad, under lokk. Dette skal finansieres via av grunneierne og Oslo. Grunneierne skal også finansiere byrommene for omtrent 1,2 milliarder kroner.

Med så mange tunge aktører involvert i utarbeide de nye planene for Filipstad, og det at utbyggingen er såpass kompleks, er det ikke rart at denne typen arbeid tar tid. Men nå er man altså endelig kommet et langt stykke lenger i utviklingsplanene. Man regner med at det i fremtiden skal være plass til 2.500 boliger på Filipstad, og at opptil 6.000 mennesker kan bo her.

Selv om boligmarkedet nå er noe roligere og mer balansert enn vi har sett på lenge i Oslo – er det fortsatt stort press etter nye egnede boliger – og prisene meget høye – så høye at man faktisk er i en situasjon der mange med normale inntekter ikke har mulighet til å komme inn på store deler av markedet. Derfor har man også jobbet med planer for å kunne tilby flere nye boliger - men man kan ikke si man har lykkes med å få regulert mange nok nye tomter den siste tiden. Det vil bli stor mangel på nye tomter noe frem i tid – noe som dermed også kan gi et nytt kraftig prishopp om ikke noe skjer på veldig kort tid.

Utviklingen av Filipstad vil selvsagt bidra positivt i så måte – selv om man her har en lang tidshorisont før alt er ferdig regulert og ikke minst bygget ut. Men at dette blir en kjærkommen tilvekst i det lokale markedet er hevet over enhver tvil. Dette vil gi noe nytt og positivt området – og bli en viktig videreutvikling av en by som har fått en helt ny identitet de senere årene.