– For entreprenøren er det en ny rolle man inntar som eier og byggherre i et OPS-prosjekt, sier Eirik Gjelsvik.

- Spennende å fortelle om utfordringer for leverandører i OPS-prosjekter

Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) og deres medlemmer arrangerer sammen med Norsk kommunalteknisk forening (NKF) og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) et seminar om offentlig privat samarbeid (OPS) på Gardemoen 10. – 11. februar.

Eirik Gjelsvik fra Backegruppen har sammen med flere andre EBA-medlemmer sittet i programkomiteen og er blant foredragsholderne.

– For entreprenøren er det en ny rolle man inntar som eier og byggherre i et OPS-prosjekt. Dette er interessant fordi det utfordrer oss til å tenke nytt både i forhold til produkt, prosess og i forhold til kontraktshåndtering. Det er bra å delta på et seminar hvor mange kompetente aktører på bestillersiden også er samlet, slik at aktørene kan diskutere utfordringer med OPS-modellen. I tillegg vil seminaret være praktisk rettet med gode eksempler på hvordan et OPS-prosjekt kan gjennomføres. Dette tror vi gjør at seminaret skiller seg ut fra øvrige OPS-seminarer, sier Gjelsvik.

Arrangementet finner sted på Clarion Hotel & Congress, Oslo Airport Gardermoen.