Sparer over 20 millioner kroner i året

Oslo Sporveier har i dag signert en samarbeidsavtale med Enova, som blant annet innebærer en betydelig effektivisering av Sporveiens energibruk.

I alt skal Sporveien frem til 2009 spare 32.7 GWh, noe som innebærer en årlig reduksjon i energikostnadene med drøyt 20 millioner kroner. Sporveien brukte 90 millioner kroner til strømutgifter i 2003. Den viktigste posten så langt er utskifting av vognmateriell på T-bane nettet hvor utnyttelse av bremseenergi står sentralt. Her anslås en nedgang i forbruk med ca 31 % sammenlignet med gammelt materiell ved optimal seksjonering og utnyttelse av kapasiteten. Videre vil tiltak på vognførers kjøreadferd ytterligere kunne øke dette potensialet. Andre områder som blir berørt er regulering av sporvekslervarme, utskifting og regulering av belysning, og tiltak i Sporveiens bygningsmasse. - Energieffektiviseringen er et viktig tiltak for oss, sier adm.dir Trond Bjørgan i Sporveien. Vi har et sterkt fokus på miljø og kvalitet, og både de nye T-bane vognene og øvrige tiltak vil gjøre oss i stand til å gi kundene våre et stadig bedre tilbud, fremholder Bjørgan. - I Enova er vi svært tilfreds med det initiativ Oslo Sporveier har tatt på energisiden, sier adm.dir Eli Arnstad. - Sporveien er en betydelig forbruker av energi, og denne avtalen har derfor stor betydning også for de mål vi har for reduksjon i energibruken nasjonalt, sier Arnstad.