26,1 prosent av alle konkursene skjer i bygg og anlegg, en økning på to prosent fra i fjor. Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Spår økning i konkurser

I de første to månedene av året har antall konkurser økt med 3,4 prosent, mens det registreres en nedgang på 11,6 prosent i bedrifter som er tvangsavviklet av myndighetene.

– Samlet har 973 aksjeselskaper gått konkurs hittil i år. Det er 1,4 prosent høyere enn i samme periode i fjor. En moderat økning hittil, men med forventet lavere etterspørsel som følge av virus-frykt, vil vi nok se en større konkursøkning utover i året, spår kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode i en pressemelding.

– Konkursene er en viktig indikator på hvordan det står til i norsk næringsliv. Samtidig vil det ta noe tid fra etterspørselen i markedene avtar med frykt for Corona-viruset til bedrifter må gi opp. Det ligger forventninger til at særlig noen bransjer vil slite fordi folk er forventet å gå mindre ut, reise mindre og dermed forbruke mindre. Alt i takt med økningen av smittede i Norge og hos våre handelspartnere, sier Per Einar Ruud i Bisnode.

– Selv om butikker og kjeder som går konkurs ofte er det mest synlige for folk flest, har vi sett over noen måneder at det har vært en hyggelig nedgang i antallet konkurser, fortsetter Ruud. Hittil i år er det registrert 7,2 prosent færre konkurser innen detaljhandel, målt opp mot januar og februar i 2019. Imidlertid kan vi ikke friskmelde denne bransjen heller, mener Ruud.

– De fleste butikker selger importerte varer og kan oppleve at vareforsyning fra for eksempel Kina kan stoppe opp. I tillegg ser vi at virusfrykten går utover verdien på den allerede svake norske kronen. Dette gjør importerte varer dyrere. Med lavere etterspørsel kan det være vanskelig å hente inn lavere marginer hos kundene, sier Ruud. Bransjen ”Agentur og engros” er nær tilknyttet detaljhandel og har hele 15,3 prosent mindre konkurser i år enn i samme periode i fjor.

Bygg og Anlegg er den desidert største ”konkursbransjen”. Hele 26,1 prosent av alle konkursene skjer i denne bransjen, en økning på to prosent fra i fjor.

I landets største næringslivsfylke, Oslo, gikk 177 virksomheter konkurs i januar og februar. Det er økning på 36,2 prosent sammenlignet med i fjor. Agder har den desidert sterkeste økningen i konkurser med 56,4 prosent økning, med Møre og Romsdal følgende med 44,2 prosent økning. Viken, som er nå er Norges nest største fylke, har en nedgang i konkurser på 12,8 prosent. Den beste utviklingen finner vi i Nordland. Der har de opplevd en nedgang i konkursene med 45,2 prosent.