Spår harde tider for tyskerne

Tyskland står foran det sterkeste økonomiske tilbakeslaget siden andre verdenskrig, advarer en ledende fagøkonom. Industriledere sier tyskerne må regne med «svette og tårer». 

Sjefen for det økonomiske forskningsinstituttet Ifö i München, Hans-Werner Sinn, mener tyskerne er på vei inn i den verste resesjonen etter 1945, skrev avisen Bild-Zeitung mandag. Han spår at den tyske økonomien vil skrumpe inn med minst 2 prosent i 2009.

– Arbeidsløsheten vil øke med en halv million fram mot desember, sier Sinn som tror ledigheten i 2010 kan komme opp i fire millioner. Det eneste lyspunktet han ser, er at den svekkede oljeprisen vil bidra til at inflasjonen i år i snitt blir på bare 0,9 prosent.

Det store industrikonsernet BASFs toppsjef Jürgen Hambrecht sa i helgen til avisen Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung at dagens resesjon er den verste noen kan huske. – Det vil koste svette og tårer å komme ut av den, fastslår han

Det eneste alminnelige arbeidstakere kan gjøre, er å vise mer fleksibilitet, tilføyer Hambrecht.

Resesjon betyr at et lands brutto nasjonalprodukt, den samlede verdien av de produserte varer og tjenester, synker i to eller flere påfølgende kvartaler.