Spår fordobling av stormskadene i Skandinavia

Vinterstormene over Skandinavia kommer til å bli flere og kraftigere for hvert år fram mot neste århundreskifte. Forsikringsutgiftene vil bli fordoblet, spår det sveitsiske gjenforsikringsselskapet Swiss Re.

 

 

Norge vil ifølge Swiss Re slippe lettere fra skadeøkningene enn våre naboland. Ifølge Swiss Re, som er en av gigantene innen gjenforsikring, en ordning der forsikringsselskaper kan dele risikoen for erstatningsutgifter seg imellom.

I Norge vil stormtapene bare øke med 16 prosent, mens Sverige vil få en økning på 95 prosent og Danmark hele 115 prosent, viste tall som Swiss Re la fram tirsdag. Finland er ikke tatt med i selskapets beregninger.

Det sveitsiske selskapet viste i en advarende rapport til meteorologiske studier som tar for seg klimaendringene i de nordiske landene. Her heter det at stormene vil komme tettere og bli stadig sterkere i årene som kommer.

Det svenske forsikringsselskapet Länsförsäkringar bekrefter at selskapet har fått sine utbetalinger etter stormskader på skog økt så sterkt at skogforsikringspremiene er fordoblet de siste årene. En lignende utvikling for bolighus har hittil blitt unngått .