Foto: AMV

Spår endringer i injeksjonsprosedyrene

I begynnelsen av november arrangerte Norsk forening for fjellsprengningsteknikk (NFF) et seminar hvor hovedmålsettingen var å komme frem til rammen for en omforent bransjepraksis for hvordan injeksjonsarbeid skal utføres i fremtiden. SINTEFs sjefforsker og NTNU-professor Eivind Grøv tror det vil komme flere endringer i norske injeksjonsprosedyrer.