Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Spacegroup åpner kontor i Bergen

Spacegroup vil være med på det som skjer i vest. 

Spacegroup Bergen vil bli ledet av Jørgen Grahl-Madsen. Foto: Spacegroup

Spacegroup Bergen vil bli ledet av Jørgen Grahl-Madsen, bergenspatriot og tidligere leder av Bergens Arkitektforening, med bred erfaring innenfor arkitektur, eiendom og design.

Lotte Sponberg vil lede og være ansvarlig for kontorets forskning og analyse, og har stor kompetanse innenfor transformasjon, ombygning og revitalisering av eksisterende byggverk.

Gary Bates vil være leder for strategi og design, og Floire Nathanael Daub vil være ansvarlig for byutvikling, urbanisme og landskap.
Bakgrunnen for bergenssatsingen, er at byen står ovenfor en rekke urbane og planmessige utfordringer de neste tiår, med blant annet transformasjon og utvikling av havnefronten fra Gravdalsbukten til Ytre Sandviken.

Spacegroup har vært tungt involvert i havnefrontutvikling i en rekke byer og ønsker å tilgjengeliggjøre oppbygd kompetanse og erfaring ved å åpne et eget kontor i Bergen.

- Etableringen er samtidig en naturlig konsekvens av at kontoret allerede er involvert i flere prosjekter i Bergen, blant annet det mye omtalte prosjektet Gamle Betanien sykehjem i Kalfarveien. Spacegroup vil tilby internasjonal kompetanse og erfaring, sammen med lokal kunnskap - en kombinasjon vi ser mangler i Bergen og vil gi samarbeidspartnere et konkurransefortrinn, skriver selskapet i en pressmelding.
Spacegroup etablerte seg i Norge i 1999, og fikk raskt fotfeste ved å vinne profilerte offentlige konkurranser som Tromsø havneterminal, Vestbanen i Oslo, og Nye Oslo S.