Sp under sperregrensen i ny måling

Dersom det var valg i dag ville Senterpartiet havnet under sperregrensen, ifølge en måling.