På to av de tre veistrekningene som er ferdigstilt ved offentlig-privat samarbeid (OPS) i Norge, var sporslitasjen 61 prosent høyere enn på veiene man sammenlignet med, viser en studie foretatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Sp: Dårligere kvalitet på OPS-veier

Regjeringen vil bygge flere veier i samarbeid med private. Det skal være både billigere og bedre, men Senterpartiet frykter at metoden går på kvaliteten løs.

På to av de tre veistrekningene som er ferdigstilt ved offentlig-privat samarbeid (OPS) i Norge, var sporslitasjen 61 prosent høyere enn på veiene man sammenlignet med, viser en studie foretatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Studentene slår fast at OPS-strekninger ikke har bedre kvalitet enn veier finansiert via årlige budsjetter.

En av strekningene, E18 mellom Grimstad og Kristiansand, hadde faktisk dårligere score enn sammenligningsveien på ujevnheter, dekkeskader og tilstandsutvikling.

Bør droppes

Ved OPS får private aktører ansvar for både å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde veier. Senterpartiets Janne Sjelmo Nordås i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité mener det nå er dokumentert at metoden verken er billigere eller gir bedre veier.

– OPS er langt ifra en mirakelløsning for utbygginger og bedre veikvalitet som høyresiden har argumentert med, sier Nordås til NTB.

Hun mener det er på tide å legge bort OPS som en framtidig finansieringsmetode for norsk samferdselsutbygging.

– Det viktigste er å prioritere nok penger til utbygging. Nye organisasjonsformer og mer byråkrati er ikke alltid av det gode, sier Sp-representanten.

Mer OPS

Statssekretær Reynir Johannesson (Frp) er ikke overbevist av resultatene i studentoppgaven.

– Det er bygget for få veier i Norge med OPS-finansiering til at hjulspordybden for disse veiene ser ut til å bli et systematisk problem, sa Johannesson til Teknisk Ukeblad tidligere i år.

Regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og KrF er enige om å utvide OPS-ordningen. Ifølge samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) er de aktuelle veistrekningene lange og sammenhengende, med prosjekter i størrelsesorden 3 til 6 milliarder kroner.

I første omgang skal følgende strekninger vurderes for OPS, i tillegg til de tre som ligger inne i statsbudsjettet: E16 Oppheim – Skulestadmo i Hordaland, E134 Haukelitunnelene i Telemark og Hordaland, E6 Sørfoldtunnelene i Nordland og veistrekninger og fjordkryssinger på E39.