Søve gruver i Telemark får penger til rydding av radioaktivt avfall

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å bevilge 150 millioner til opprydding og flytting av lavradioaktivt avfall fra Søve gruver i Telemark.

Det opplyser Norsk nukleær dekommisjonering (NND) i en pressemelding tirsdag. Det er etaten som har ansvar for oppryddingen.

Avfallet stammer fra gruvedrift i perioden 1953–1963. Det lavradioaktive avfallet skal ikke ha vesentlig påvirkning på mennesker og miljø, men oppryddingen og fjerningen av avfallet skal sikre at området kan brukes uten begrensninger, og at avfallet ikke lenger er til ulempe.

– Vi har en anbudskonkurranse gående med en kostnadsramme på 120 millioner, og med en godkjenning av tilleggsbevilgningen i det reviderte nasjonalbudsjettet er vi et stort skritt nærmere målet om opprydding av 5000 tonn med lavradioaktivt avfall, sier sektordirektør teknisk Nils Bøhmer i NND.

Anbudet forutsetter en deponeringsløsning i et godkjent deponi, og det må gis tillatelser fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og andre relevante myndigheter.