Søster Mathildes Hage

Prosjektleder Anton Salvesen og produksjonsleder Ann Kristin Engen.

I Søster Mathildes Hage i Lørenskog kan boligkjøpere få urban hageidyll litt borte fra hovedstaden.

Fakta

Sted: Lørenskog
Prosjekttype: Boliger
Kontraktsum: 269 millioner kroner
Bruttoareal: 22.000 kvm
Byggherre: Selvaag Bolig
Byggeplasskontroll/KU: Aase Byggadministrasjon
Totalentreprenør: Peab
Arkitekt: HRTB arkitekter / Gunnar Kind
Landskapsarkitekt: Grindaker / Bar Bakke
Rådgivere: RIB, RI BYFY: BGKI l LYD og fjernvarme: Multiconsult l RIGeo: Løvlien Georåd l RIBr: Sweco l RI VA: Cowi l RIV: Norsk Teknisk Installasjon l RIE: RIE Consult
Underentreprenører/leverandører: Armering: Romerike Armering l Asfalt: Peab Asfalt Norge l Glass og alu.: Noractor l Anleggsgartner: Agro Anleggsgartner l Betongarbeider: Betongmann l Plattendekker: Systemblokk Telemark l Prefab betong: Spenncon l Blikkenslager: Sigfred Bentzen & Sønn l Brannisolasjon søyler: Brann & Sikkerhetsforum l Byggevarer: Byggmakker Lillestrøm l Elektro: Imtech Elektro l Fjernvarme: Akershus Energi l Fuging: S & S Fuging l Garasjeporter: Industriporter l Fundametering: Nordisk Fundamentering l Grunnarbeider: Håkanes Maskin / Grunnsikring l Gulvavretting: Martinsen Gulvavretting l Gulvlegging: Malermestrene l Himling: Akustikk Innredning l Kjerneboring: Mimax l Kjøkken: HTH Prosjekt l Maler: Bygg og Maleteknikk l Oppmåling: Solli og Hoff l Parkett: Tremiljø Prosjekt l Rekkverk: MIB-POL l VVS: Norsk Teknisk Installasjon l Stål: Rosmek l Ståltrapper / rekkverk: Jotne Ankers l Taktekker: Jørnsen Tak l Tømrer: Hadeland Stål og gipsmontasje l Vinduer: Lian l Bordkledning: Optimera l Dører: Dooria l Fasader: Stomprefas / Baltic Forest Trading l Montasje: Trenova l Mur/puss/flis: SH-Bygg l Byggrenhold og løpende vedlikehold: Solid Renhold og Vedlikehold

138 leiligheter fordelt på 12.500 kvadratmeter boligareal i

Lørenskog er nå overlevert i det påkostede og moderne leilighetsprosjektet Søster Mathildes Hage.

Byggherre er Selvaag Bolig, og den store Oslo-baserte eiendomsutvikleren eier nabotomter som er regulert med en mulig utbygging på 135.000 kvadratmeter. Dette kan på det meste gi 1.500 boliger. Man har i Søster Mathildes Hage valgt å satse på høy bokvalitet, grønne uteområder og god tilgang på sol.

– Vi har gjort en del grep som skiller seg fra hva som var planlagt i reguleringsplanen. Blant annet har vi gått fra tre store blokker til seks mindre blokker for å unngå balkonger vendt rett mot Nordliveien, og for å få hjørneleiligheter med sollys fra to sider, forteller prosjektsjef Tor Even Bakke i Selvaag Bolig.

Samtlige leiligheter i prosjektet er hjørneleiligheter. De strekker seg fra 45 kvadratmeter store toromsleiligheter til flotte 125 kvadratmeters leiligheter med takterrasse.

– Det er ikke et prosjekt som er myntet på én gruppe mennesker. Men vi ser at det er mange boligkjøpere fra Romerike, og ikke så mange utflyttere fra Oslo, forteller Bakke.


Tett program
Søster Mathildes Hage har blitt bygget i sykluser for å kunne starte overleveringen allerede i august 2014. Andre byggetrinn ble overlevert i oktober, tredje byggetrinn ble overlevert ved årsskiftet, og i månedsskiftet februar/mars er hele prosjektet ferdig overlevert.

Den trinnvise overleveringen har krevd svært god kontroll fra totalentreprenør Peabs side, og opp til 120 mann har på det meste vært i sving i prosjektet.

– I sommer hadde vi overlevering av et bygg, innredning av et annet og råbygg i det tredje bygget samtidig, forteller produksjonsleder Ann Kristin Engen.

Prosjektleder Anton Salvesen opplyser overfor Bygge-industrien at man har hatt god fremdrift i Lørenskog-prosjektet.

– Vi kom litt sent i gang, så det ble en tøff fremdrift for å komme i mål med første overlevering. Vi har holdt tempoet oppe, og siste overlevering skjer en hel måned før skjema. Et godt forhold til underentreprenørene og til byggherre Selvaag Bolig har vært viktig for å få til dette, sier han.


Godt levert
Gravearbeidet startet mars 2013, og foruten et tett program, har riggplass og logistikk vært de mest utfordrende aspektene ved utbyggingen. Under hele Søster Mathildes Hage har Peab bygget et 9.500 kvadratmeter

stort parkeringsanlegg i to plan, og dette har satt begrensninger for rigg på plassen.

Med Nordliveien på én side og omgitt av boliger og næringsaktivitet, har Peab måttet tenke taktisk rundt byggeplassrigg.

– Vi har fulgt detaljerte leveringsplaner, og vi har hatt faste sykluser for leveranser, forteller Ann Kristin Engen.

– God planlegging har vært helt sentralt for dette prosjektet. Alle har visst hva de skulle gjøre, og vi har landet med så godt som null mangler på protokollen, forteller Anton Salvesen.

Uformell utforming
Byggene er tradisjonelt konstruert, med nesten hele spekteret av betongbruk. Veggene i parkeringskjelleren er et vanntett betongstøp, og etasjeskillene i parkeringen er av betongelementer, man har støpte dekker oppover i etasjene, med plattendekker i etasjeskillene. Balkongene består av betongelementer, og innimellom den lyse teglsteinen i fasadene, skaper sementfiberplater variasjon og en oppdeling av det arkitektoniske uttrykket.

– Uttrykket er felles for hele området. Selv om området er lite urbant med tanke på butikker og veier, har vi et urbant uttrykk. Men det er også et lunt, intimt og litt uformelt preg over Søster Mathildes Hage. Det liker jeg godt, forteller byggherres arkitekt Ola Mowé i HRTB arkitekter.

Arkitekt Gunnar Kind har vært ansvarlig søker, og har tilpasset og fulgt opp prosjekteringen i gjennom-føringsfasen.

Utomhusarbeidet vil ikke kunne fullføres før etter påske, men grønne innslag og, blant annet, en liten bekk skal bidra til den lune følelsen i boligfeltet. Selv om riksveien ligger like ved bebyggelsen, har Peab også reist en 132 meter lang støyvegg mot veien, og nesten alle balkongene er vendt bort fra trafikken.