SOS-barnebyer

SOS-barnebyer

Sted: Olsvik, Bergen
Prosjekttype: Nybygg
Totalkostnad eks mva: 45 mill kroner
BRA: 2.300 kvm
Byggherre: SOS-barnebyer
Byggherreombud: Stor-Bergen Boligbyggelag
Totalentreprenør: Stoltz Entreprenør
Arkitekt: Bjerk og Bjørge
Landskapsarkitekt: Riss landskap
Rådgiver: Smidt & Ingebrigtsen

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeid: Tertnes Entreprenør - Betongarbeid: Stoltz Entreprenør - Tømmer/innredning: Leigland Bygg - Vinduer: H-Vinduet Magnor - Dører: Neumann Bygg - Maler: Malerfirma Monsen - Mur og flis: Murmester Bertelsen - Sanitær/VA: Rørmakeren - Luftbehandling: Fjell Blikk - Elektro: Kjell Hansen Elektro - Trapper: B Innvær Trappefrabrikk - Kjøkken og garderober: Norema - Anleggsgartner: Boasson

I Olsvikskjenet i Bergen har Stoltz Entreprenør, sammen med Leigland Bygg og Tertnes Entreprenør, bygget Norges første SOS-barneby.

Her skal fortrinnsvis barn mellom fire og ti år som enten har blitt foreldreløse eller som har opplevd omsorgssvikt bo i en SOS-familie. Barna skal fortrinnsvis komme fra Bergen kommune, men kan komme fra andre deler av landet.

11 bygg
Barnebyen består av 11 bygg. Åtte av byggene er familehus. De tre siste er styrerbolig, gjestehus og felleshus. I hver familiebolig skal det bo en eller to vokse og inntil fem barn.

Barnebyen har en total pris på 45 millioner kroner eks mva. Tiltakshaver er SOS-barnebyer. Byen er tegnet av Bjerk & Bjørge AS og er oppført i totalentreprise av Stoltz Entreprenør AS. Grunnarbeidene startet i januar 2007. Første del ble overlevert 16. april og andre del 12. mai i år.

Prosjektleder Rune Matre i Stoltz Entreprenør AS forteller at tomten er på 12 mål og ganske bratt.

- Tomten gjorde grunnarbeidene krevende. Før byggestart ble tomten avgravd til fjell. Det ble sprengt ut masser i nordvest. Disse ble brukt til å fylle opp lenger nede på tomten for å bygge opp nivået. Grunnforholdene har, sammen med kort byggetid, vært den største utfordringen i dette prosjektet.
Familiehusene har grunnmur av betong og bærende konstruksjon i tre. Felleshuset har grunnmur og dekker av betong og bæring av stål og tre. På familiehusene er det sperretak i tre med folietekking. På felleshuset er det q-dekke som er isolert og folietekket. Alle byggene har liggende kledning av kebony, et materiale som skal være vedlikeholdsfritt i 25-30 år. Inne i byggene er det spaltepanel i tak, gipsvegger og parkett på gulv. Det er tre meters innvendig takhøyde i leilighetene. I salen i felleshuset er det sportsbelegg på gulvet. De 11 byggene har et samlet areal på 2.300 kvadratmeter. Både bygg og uteområder har universell utforming.

Jordvarme
Oppvarming av byggene skjer med vannbåren varme basert på varmepumpe mot jordvarme. Det er ett borehull per bygg, med unntak av det største bygget, som har to borehull. Byggene har balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Gjestehuset er sprinklet. Alle byggene har innlagt bredbånd. For å få et godt inneklima ble det praktisert rent bygg i byggetiden, det er i stor grad brukt naturmaterialer og det er montert sentralstøvsuger. For å få et rimelig vedlikehold er det brukt tre-/aluvinduer. Kebony bidrar også til lave vedlikeholdskostnader.

Veggene ble levert som elementer med utvendig kledning og vinduer, men uten isolasjon. Det reduserte faren for fukt i konstruksjonen. Byggene ble også avfuktet med rotoravfuktere. Barnebyen er bygget uten fraværsskader.
Utenfor byggene er det gangveier, plener, beplantning med frukttrær og bærbusker, lekeplasser, et amfi og et fossefall med belysning. Solforholdene er gode. Ved innkjørselen til tomten er det cirka 24 parkeringsplasser. SOS-barnebyen ligger nær skole og barnehage.

Matre er godt fornøyd med det arbeidet Leigland Bygg og Tertnes Entreprenør har utført som totale underentreprenører. Tertnes Entreprenør har utført grunnarbeidet, mens Leigland Bygg har utført tømmer og hatt ansvar for de tekniske fagene. Daglig leder Mikal Leigland sier at med ansvar for mange felt har det vært mulig å jobbe helhetlig med prosjektet.

Krevende tomt
Sivilarkitekt Eilif Bjørge i Bjerk & Bjørge forteller at tomten bød på den største utfordringen.

- Vi ønsket å legge inn så mange kvaliteter som mulig i uteområdene, noe som ikke er enkelt med en bratt og østvendt tomt. Blant annet skulle uteområdene ha universell utforming. Det har vært viktig å skape et miljø for barnebyen med sunne materialer, god energiøkonomi, hyggelige uterom og mye sol mellom byggene. I tillegg til meg har Lillian Lotsberg og Kari Melvold vært med på dette oppdraget.

Tekst og foto: Ole Harald Dale