Tunnelportal Jubelen Sørkjostunnelen går fra Jubelen i Sørkjosen til Langslett. Foto: Marius Staulen/Statens vegvesen

Sørkjostunnelen er åpnet

Fredag 2. februar ble nye E6 mellom Sørkjosen og Langslett i Nordreisa kommune i Troms, åpnet for trafikk.

Statssekretær Tommy Skjervold sto for den offisielle snorklippen. Her flankert av regionvegsjef Torbjørn Naimak og Nordreisa-ordfører Øyvind Evanger. Foto: Marius Staulen/Statens vegvesen

Byggearbeidet i prosjektet E6 Langslett-Sørkjosen startet i januar 2014.

- Vegen over Sørkjosfjellet har i årevis vært en av de store flaskehalsene på E6 gjennom Nord-Troms. Prosjektet har derfor hatt høy prioritet, og vi er glade for endelig å kunne overlate en ny, trygg og framkommelig veg til trafikantene, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen til vegvesen.no.

Særlig for tungtransporten har strekningen over fjellet vært problematisk vinterstid.

- Mange har satt seg fast i bratte bakker og krappe svinger. Nå er problemstrekningen tatt ut av europavegnettet, og trafikantene kan i stedet kjøre rett gjennom fjellet, sier prosjektleder Gudmund Løvli.

Ny rasteplass denne høsten

Sørkjostunnelen er 4,6 kilometer lang, og går fra Jubelen til Langslett. Den korter ned E6 med 1,7 kilometer.

Prosjektet omfatter også byggingen av en rasteplass på vestsiden av fjellet, med toalett og oppstillingsplasser for både lette og tunge kjøretøy. Jobben lyses ut som egen kontrakt i løpet av februar og rasteplassen skal stå ferdig til høsten.

Prislappen for hele prosjektet ser ut til å ende på 963 millioner kroner (2017-tall). Det er innenfor prosjektets kostnadsramme.

Flere utfordringer i byggetiden

Nye E6 åpner om lag ett år etter hva som opprinnelig var planlagt. Årsaken er oppsigelsen av den spanske entreprenøren OSSA i mars 2015, bare måneder etter at de startet drivingen av tunnelen. Oppsigelsen kom som følge av at OSSA ikke klarte å opprettholde tilstrekkelig fremdrift i tunnelen.

I mai samme år gikk et 800 meter bredt skred i Sørkjosen, som tok med seg deler av E6 på havet og førte til store materielle skader i området.

- Vi klarte å unngå ytterligere forsinkelser, men skredet førte til en god del merarbeid for prosjektorganisasjonen, sier Gudmund Løvli.

Det rettslige etterspillet som fulgte OSSA-oppsigelsen har blitt håndtert parallelt med vegbyggingen. I oktober 2016 møtte Statens vegvesen den spanske entreprenøren i Nord-Troms tingrett, hvor Statens vegvesen vant frem på alle punkter. Dommen er anket, og saken skal opp for lagmannsretten i mai 2018.

- Dyktige entreprenører

Skanska overtok kontrakten etter OSSA, og har vært hovedentreprenør i prosjektet. Målselv Maskin & Transport har bygget vegen fra Sørkjosen til Jubelen, i tillegg til å ha klargjort tunnelpåhuggene på begge sider av fjellet. Aventi Installation har stått for elektroarbeidet.

- Jeg vil berømme entreprenørene for godt utført arbeid. De har levert på både tid og kvalitet, uten at vi har hatt noen alvorlige skader i anleggstiden, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

- Så vil jeg også takke naboer og vegbrukere for tålmodigheten. Det kan være krevende både å bo og ferdes i nærheten av store veganlegg som dette, med støy, anleggstrafikk og redusert fremkommelighet. Men nå er vi ferdige og jeg vil tro at de vegfarende er like fornøyd med nye E6 som vi er, legger Naimak til.