Foto: Sør-Norsk Boring

Sør-Norsk Boring blir en del av Aarsleff-konsernet

Fra 2. juli 2020 vil Aarsleffs Ground Engineering overta aksjene i Sør-Norsk Boring AS, som dermed blir integrert i det danske Aarsleff-konsernet.

Oppkjøpet av Sør-Norsk Boring AS gjennomføres for å styrke begge selskapene innen fundamentering i det norske markedet, skriver de to selskapene i en felles pressemelding.

- Jeg er helt sikker på at dette styrker Sør-Norsk Borings allerede sterke posisjon. Hvis ikke hadde jeg ikke gjort det! Jeg er fortsatt med på laget, for å være med på å ta Sør-Norsk Boring videre, sier Hans Vetle Sjørholt, grunnlegger og tidligere eier i meldingen.

Sjørholt vil fortsette i ledelsen, og som aktivt styremedlem i Sør-Norsk Boring AS. Også den eksisterende organisasjonen med Lars Oddvar Aulesjord som daglig leder i spissen, vil fortsatt være tilknyttet selskapet.

I tillegg vil Aarsleffs eksisterende fundamenteringsvirksomhet Aarsleff Norge AS videreføres fra Sør-Norsk Boring AS ved Ulefoss. Dette trygger de 50 arbeidsplassene i Nome, og sikrer videre utvikling av selskapet.

- Når Sør-Norsk Boring blir en del av Aarsleff skjer det etter nøye overveielser. Med Sør-Norsk Boring får vi tilført spisskompetanse innen boring i fjell og energiboring. Kombinert med Aarsleff-gruppens kompetanse innen egenproduserte betongpeler, spuntvegger og borede peler i store dimensjoner, vil dette styrke vår markedsposisjon i Norge og resten av Skandinavia, sier Stig Weis, avdelingsdirektør i Aarsleff Ground Engineering i pressemeldingen.

Videreførelsen av Aarsleffs eksisterende virksomhet i Norge i samarbeide med Sør-Norsk Boring vil blant annet bidra til å styrke kalkulasjonsorganisasjonen og sikre synergieffekter mellom Sør-Norsk Boring og Aarsleff, skriver de.

Sør-Norsk Boring kommer fortsatt til å eie både verksted og kontorer 100 prosent med langsiktig leieavtale.