Det tidligere Hjerkinn skytefelt med fjellet Snøhetta i bakgrunnen. Onsdag innlemmes store deler av området i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark etter å ha blitt restaurert. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Sør-Norges viktigste skytefelt omgjort til naturområde

5.000 bomber og granater er fjernet i norgeshistoriens største naturrestaurering. Gamle Hjerkinn skytefelt er nå del av nasjonalparken i Dovrefjell.

Hjerkinn var i over 80 år Forsvarets viktigste skytefelt i Sør-Norge, men ble onsdag innlemmet som verneområde i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) deltok på markeringen. De avduket en ny steinhelle på vandringsveien opp mot utkikkspunktet Viewpoint Snøhetta på Dovrefjell.

– Her er unike naturverdier sikret, vann og våtmarksområder er restaurert og villreinen har endelig fått tilbake sitt rike. Dette er god og håndfast miljøpolitikk i praksis, sier Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) om tilbakeføringen av skyefeltet til naturen.

Bomber og granater fjernet

Forsvarsbygg har hatt oppdraget med å gjennomføre tilbakeføringen i samarbeid med Forsvaret og forsvarssektoren, miljøeksperter, entreprenører og myndigheter.

Veier, bygg og anlegg er fjernet, og hele området er ryddet for eksplosiver. Nesten 5.000 store udetonerte bomber og granater er fjernet sammen med 550 tonn metallskrot.

Rundt 15.000 vernepliktige soldater har gått manngard i fjellet og ryddet i all slags vær og føre siden oppstarten av prosjektet i 2006.

– Etter forsvarssektorens tilstedeværelse på Dovrefjell gjennom mange tiår er det på sin plass å si takk for lånet Dovrefjell, uttalte forsvarsminister Bakke-Jensen under markeringen.

Naturvernforbundet: – Unikt

Totalt er 165 kvadratkilometer restaurert. 130 av dem innlemmes i nasjonalparken, mens resten blir landskapsvernområde.

– Her er det gjort et helt unikt arbeid for å gjenskape store naturområder. Dette viser at vi kan reparere ødelagt natur, sier Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet.

Der det var kilometervis med vei, bombekratre og ødelagt natur er fjellnaturen nå tilbake.

– Nå får villreinen tilbake viktige trekkveier samtidig som den får økte beitearealer. Fjellrev og en rekke fugler får større tumleplass, naturtyper er gjenskapt og sjeldne arter får flere levesteder. Dette er helt utrolig og svært viktig, sier Håpnes.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (i blå jakke t.v.) og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (i blå jakke t.h.) deltok i markeringen av tilbakeføringen av Hjerkinn skytefelt til naturen. Foto: Asgeir Spange Brekke / Forsvarsdepartementet / NTB