Sommerjobben smarteste veien til fast jobb

I sommer skal to av tre norske bedrifter bemanne sommerjobber, viser en ny, landsomfattende undersøkelse. Halvparten av bedriftene gir sommervikarene mulighet for fast ansettelse etter sommerperioden.

Undersøkelsen er utført av InFact for bemanningsselskapet Proffice. - At så mange som halvparten av bedriftene som skal ansette sommervikarer er åpne for å ansette disse på permanent basis, synes vi er veldig positivt, men ikke nødvendigvis overraskende. Dersom en arbeidsgiver opplever at sommervikaren er en dyktig og pliktoppfyllende medarbeider, er det forståelig at bedriften vil ønske å beholde vedkommende også utover sommersesongen, sier Per Bergerud, administrerende direktør i Proffice. Det er andre år på rad at Proffice gjennomfører en vikar-undersøkelse, der det legges særlig vekt på bedrifters og de ulike bransjers behov for sommervikarer i år. 554 norske bedrifter har deltatt i undersøkelsen, som viser at det er aller lettest å få fast jobb innen transport, handel og service. Her svarer to av tre at de vil gi sine sommervikarer muligheten til fast jobb. Vanskeligst er det innen privat tjenesteyting og offentlig virksomhet. I begge bransjekategoriene svarer 44 prosent at det ikke finnes muligheter for fast jobb i det hele tatt. Sommerjobb-bransjene Når det gjelder sommerjobber generelt, er det vanskeligst å få sommerjobb innen IT og kommunikasjon. Her er det kun fire av ti bedrifter som skal bemanne sommerjobber, mot 63 prosent som er gjennomsnittet uavhengig av bransje. Innen transport, handel og service derimot, er det åtte av ti bedrifter som skal bemanne sommerjobber, og 18 prosent av bedriftene svarer at dette er en økning fra 2005. Innen privat tjenesteyting svarer kun tre prosent at de vil få en økning fra 2005. - Selv om det er mange bedrifter som skal ansette vikarer, er det likevel stor kamp om sommerjobbene. I følge undersøkelsen har hele 44 prosent av bedriftene som trenger vikarer kun behov for en til tre sommervikarer. Dette tallet stiger naturlig nok med størrelsen på bedriften, og i bedrifter med over 250 ansatte skal 65 prosent av de som trenger vikarer bemanne flere enn ti sommervikarer, sier Per Bergerud. Vanskeligst å få sommerjobb i Oslo I Oslo er det nesten halvparten av bedriftene, 48 prosent, som ikke skal ta inn noen sommervikarer, og 10 prosent svarer at de ansetter færre i år sammenlignet med i fjor. Til sammenligning er det i Nord-Norge 73 prosent av de spurte bedriftslederne som har sommerjobber som skal bemannes, og 11 prosent svarer at dette er mer enn året før. Også på Vestlandet er det markant økning å spore. Her svarer 16 prosent av bedriftene at de tar inn flere sommervikarer i år enn i fjor. Forlenget engasjement Når det gjelder sommervikarenes utsikter for forlenget engasjement, svarer seks av ti at de er åpne for dette, mens 15 prosent er usikre. Ser vi på bransjene, er det innen transport, handel og service at det er størst mulighet for å få forlengtet engasjementet. Her er det tre av fire som stiller seg åpne til dette, mens det innen IT og kommunikasjon til sammenligning kun er halvparten som svarer det samme. Dette er altså det området hvor det er vanskeligst å få fortsette i jobb etter sommervikariatets utløp. Rent geografisk er bedriftene i Midt-Norge og på Østlandet (uten Oslo) mest overbevist om at de ikke vil gi noen av sommervikarene mulighet til å forlenge engasjementet. En av tre bedriftsledere i disse landsdelene er helt sikre på at ingen sommervikarer får fast jobb, selv om de innfrir krav og forventninger. - Mange bedrifter har dessverre ikke mulighet for å beholde sommervikarene utover høsten, uavhengig om disse har vært dyktige eller ikke. I slike tilfeller er det likevel viktig å huske på at dersom man har gjort et godt inntrykk i løpet av sommeren, vil man sannsynligvis få en god attest og bli tatt med i betraktningen neste gang bedriften skulle få en åpen plass, sier Per Bergerud.