Sølyst

default Foto: Foto: Veidekke Bygg Stavanger/Tom Randadefault Foto: Foto: Veidekke Bygg Stavanger/Tom RandadefaultVeidekkes prosjektleder Audun Pedersen.
Veidekkelogo

Veidekkelogo

StavArkitekter

StavArkitekter

SkudeBygg

SkudeBygg

AaseRør

AaseRør

CCL

CCL

Landskapsentreprenørene

Landskapsentreprenørene

RogalandTak

RogalandTak

Optimeralogo

Optimeralogo

Nordan

Nordan

Veidekke Bygg overleverer i disse dager et boligprosjekt med maritim idyll sentralt i Stavanger. Beliggenheten er i byens indrefilet, og entreprenøren har fått mye ut av tomten.

Fakta

Sted: Stavanger

Prosjekttype: Nybygg boliger i blokk og rekke

Bruttoareal: Kjeller: 2.150 kvadratmeter. Bolig: 4.400 kvadratmeter

Byggherre: Nordr

Totalentreprenør: Veidekke Bygg Stavanger

Kontraktssum: 175 millioner norske kroner, eks. mva.

Arkitekt: Stav Arkitekter (skisse/forprosjekt: Link Arkitektur)

LARK: Aros Arkitekter

Rådgivere: RIB: Core Technology l RIA: Brekke og Strand l RIV: Aase Rør lRIE: Vaco Elektro l RIVA: COWI l RIBr: Firesafe lRIG: Norconsult l RIBfy: Procon l RIGm: Golder

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider: Stangeland Maskin l Utomhusarbeider: Landskapsentreprenørene l Rørlegger og sprinkler: Aase Rør l Elektro: Vaco Elektro l Ventilasjon: Brødrene Aase l Tømrer- og betongarbeider: Veidekke Bygg Stavanger l Tømrerarbeider rekkehus: Skude Bygg l Taktekking: Rogaland Tak l Heis: TKS Heis l Vinduer: NorDan l Rengjøring: ProClean l Maling og gulvbelegg: Jæren Gulv l Tregulv: Norgesgulv l Rekkverk: RK Stål l Innvendige trapper: Hafrsfjord Tre l Låser: Brann og Rømning l Blikkenslager: Vibemyr Blikk l Mur- og flisarbeider: Murmester Myhre l Leverandør elementer rekkehus, byggevarer: Optimera l Kjøkken: Studio Sigdal l Stål arbeider: SL Mekaniske l Stillas: Aluhak l Prefab Betong: Block Berge l Etterspent armeringssystem: CCL Norway l Branntetting: Thermax l Ferdigbetong og asfalt: Velde

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Prosjektet ligger på en av byøyene på nordsiden av Stavanger sentrum, cirka seks minutter fra byen med buss. Tomten er sørvest-vendt, med god soltilgang og utsikt. Tidligere lå et gartneri her. På sjøsiden er det noe maritim virksomhet, mot vest småhusbebyggelse og i bakkant er det store trær.

En idyll

Her har Veidekke Bygg etablert 57 boenheter fordelt på 20 småhuspregede rekkehus og 37 leiligheter i tre blokker. Rekkehusene ligger på sjøsiden, og er tilpasset de opprinnelige eneboligene. Veidekke Bygg har også hatt ansvar for opparbeidelse av en ny tilkomstvei. Både den, og de interne småvegene i prosjektet, bukter seg fint gjennom området.

Tomten ble kjøpt av det som da het Veidekke Eiendom og utviklet i tett samarbeid med totalentreprenør Veidekke Bygg. Veidekke Eiendom er senere blitt Nordr. Nordr er nå byggherre og står for salget av boligene.

Lekeplasser og fellesareal

Oppstart av graving var i august 2019. Da hadde entreprenøren først revet det gamle gartneriet. Den gamle teglsteins-pipen, som tilhørte gartneriet, står fortsatt på tomten, i et fellestorg som grenser til skogen.

Overleveringen av boenhetene startet nylig og alt overleveres samtidig. Prosjektet rommer to private lekeplasser. I sommer etableres i tillegg en kvartalslekeplass og der brakkeriggen står reetableres senere en gammel grusbane. Blandingen av leiligheter tilsier at prosjektet kan være aktuelt for alle aldersgrupper.

Materialvalg i blokkene

De tre blokkene med leiligheter består av en kjelleretasje, med fire etasjer oppå. I kjelleren er parkering for alle boenhetene, inkludert elbil-lader, som inngår i sameiet. Her er også teknisk rom, sykkelparkering og boder.

Byggene er fundamentert på løsmasser. I blokkene er det plasstøpt innvendige vegger og dekker, og de har valgt å benytte etterspente dekker.

– Det er første gang vi bruker etterspente dekker i boliger, lokalt i Stavanger. Ved å ta i bruk denne teknikken er det mulig å bygge litt slankere konstruksjoner, og større spenn uten søyler. Vi har etterspent dekke også i parkeringskjelleren. Fremfor å støpe et tykt dekke, har vi støpt et slankt, med lokale nedsenkninger, forklarer Veidekkes prosjektleder, Audun Pedersen.

Valget av løsning for betongdekkene gjør at en reduserer mengden armering og betong, som går med i prosjektet, samtidig oppnås større spillerom for innredning.

Utvendige vegger er i hovedsak i tre, blokkene har prefabrikkerte betongtrapper og reposer, mens heissjaktene er støpt på plassen. De innvendige veggene er delvis sparklet betong, delvis gipskledde lettvegger. Gulvene er gjennomgående i parkett, bortsett fra i bad og toalett.

Løsninger for overvann

Rekkehusene er reist av prefabrikkerte tre-element. Også bæringen, etasjeskillere og tak er av tre. Rekkehusene står på støpt ringmur med gulv på grunnen, og på takene er det sedum. Blokkene har i hovedsak standard taktekking, asfaltbelegg med skiferstrø, men også her er det innslag av sedum. Luft til vann-varmepumper sørger for energitilførsel til leilighetene, hvor energien fordeles med viftekonvektorer.

Prosjektet ligger på det som tidligere i stor grad var vegetasjon, midt mellom et høydedrag med fjellgrunn og fjorden, tett på opprinnelig småhusbebyggelse. Derfor er det gjort et grundig arbeid for å etablere trygge løsninger for overvannet.

– Overvannet er håndtert ut fra behov ved en 200-års flom. De eksisterende flomveiene i området var kartlagt og er ivaretatt. Det nye rørsystemet er koblet på eksisterende overvannsnett. Noen av rekkehusene står på nedgravde fordrøyningskummer, i tillegg er det permeable dekker, drensasfalt og flere grønne flater. I det heletatt er det gjort en god prosjektering for å sikre flomvegene, beskriver Audun Pedersen.

De har ikke regnet på den fordrøyende effekten av sedumtakene, men også disse vil bidra til å redusere vannmengdene på overflatene og i rør ved styrtregn.

Kjørt parallellprosjekt

Underentreprenørene er valgt etter en åpen konkurranse. Pris er naturligvis en del av bildet, men Veidekke vektlegger også tidligere erfaringer og gode tekniske løsninger. En annen faktor spiller også inn her. Totalentreprenøren gjennomfører for tiden et parallelt boligutbyggingsprosjekt, Ragbakken på Madla, og har valgt å gjennomføre disse som et samarbeidsprosjekt internt. Blant annet er mange av underentreprenørene benyttet begge steder.

– Vi opplever det som en rasjonell arbeidsform, gevinsten er blant annet også at underentreprenørene blir kjent med Veidekke og måten vi arbeider på. Vi forsøker å gjenta gode arbeidsformer på alle prosjektene våre, svarer Pedersen.

– Samkjøringen har gitt utfordringer også. Takene skulle tekkes i høst, da var det et forferdelig vær i ukesvis. Da vi først fikk opphold, trengte vi folk på begge steder, forteller han.

Ved overleveringen preges prosjektet av kontroll, og fremdriften har stort sett gått som planlagt. I starten fikk de litt utfordringer med grunnarbeidene. Fordi det tidligere hadde vært gartneri på tomten, ble det gjort utvidede grunnundersøkelser. Det ble avdekket store mengder forurenset grunn, mer enn tidligere antatt. Noe er gjenbrukt på tomten, annet er kjørt til deponi.

Korona og HMS

Veidekke har utarbeidet en egen minstestandard når det gjelder HMS som følges og overleveres alle underentreprenørene før start, så de tidlig vet hva de skal forholde seg til. Standarden går ned på detaljnivå, som at alle kjøretøy over 7,5 tonn skal ha ryggesignal og kamera.

– Rutinemessig går vi ukentlige vernerunder, hvor alle underentreprenørene bidrar. Det er nok en av årsakene til at vi har unngått skader og alvorlige hendelser her, sier prosjektlederen.

Han bekrefter at stemningen har vært fin underveis, og at de har hatt et godt samarbeid med underentreprenørene.

– Jeg vil gjerne skryte av dem. Koronarestriksjonene påvirket byggemøtene og annet arbeid, men alle har løst dette, forklarer han.

Ingen involverte ble rammet av korona, men noen ansatte måtte i perioder være hjemme, fordi skolene var stengt.

– Hvordan har koronasituasjonen rammet dere?

– Jeg synes alle har håndtert dette godt. Noen har nok slitt med bemanningen, særlig fordi grensene ble stengt. Vi i Veidekke har hatt klare interne krav, blant annet til avstand og renhold. Det har vært utfordrende, men alle har fulgt disse så godt de kan. Vi har holdt oss fri for smitte, så noen må ha gjort noe riktig, svarer Veidekkes prosjektleder, Audun Pedersen.