Sølvparken

Sølvparken i Kongsberg, fotodato: 30.5.2022.
Foto: TRond Joelson, ByggeindustrienSølvparken i Kongsberg, fotodato: 30.5.2022.
Foto: TRond Joelson, ByggeindustrienSølvparken i Kongsberg, fotodato: 30.5.2022.
Foto: TRond Joelson, ByggeindustrienSølvparken i Kongsberg, fotodato: 30.5.2022.
Foto: TRond Joelson, ByggeindustrienSølvparken i Kongsberg, fotodato: 30.5.2022.
Foto: TRond Joelson, ByggeindustrienSølvparken i Kongsberg, fotodato: 30.5.2022.
Foto: TRond Joelson, ByggeindustrienSølvparken i Kongsberg, fotodato: 30.5.2022.
Foto: TRond Joelson, ByggeindustrienSølvparken i Kongsberg, fotodato: 30.5.2022.
Foto: TRond Joelson, ByggeindustrienSølvparken i Kongsberg, fotodato: 30.5.2022.
Foto: TRond Joelson, ByggeindustrienSølvparken i Kongsberg, fotodato: 30.5.2022.
Foto: TRond Joelson, ByggeindustrienSølvparken i Kongsberg, fotodato: 30.5.2022.
Foto: TRond Joelson, ByggeindustrienSølvparken i Kongsberg, fotodato: 30.5.2022.
Foto: TRond Joelson, ByggeindustrienSølvparken i Kongsberg, fotodato: 30.5.2022.
Foto: TRond Joelson, ByggeindustrienSølvparken i Kongsberg, fotodato: 30.5.2022.
Foto: TRond Joelson, ByggeindustrienSølvparken i Kongsberg, fotodato: 30.5.2022.
Foto: TRond Joelson, ByggeindustrienSølvparken i Kongsberg, fotodato: 30.5.2022.
Foto: TRond Joelson, ByggeindustrienSølvparken i Kongsberg, fotodato: 30.5.2022.
Foto: TRond Joelson, ByggeindustrienSølvparken i Kongsberg, fotodato: 30.5.2022.
Foto: TRond Joelson, ByggeindustrienSølvparken i Kongsberg, fotodato: 30.5.2022.
Foto: TRond Joelson, ByggeindustrienSølvparken i Kongsberg, fotodato: 30.5.2022.
Foto: TRond Joelson, ByggeindustrienSølvparken i Kongsberg, fotodato: 30.5.2022.
Foto: TRond Joelson, ByggeindustrienSølvparken i Kongsberg, fotodato: 30.5.2022.
Foto: TRond Joelson, ByggeindustrienSølvparken i Kongsberg, fotodato: 30.5.2022.
Foto: TRond Joelson, ByggeindustrienSølvparken i Kongsberg, fotodato: 30.5.2022.
Foto: TRond Joelson, ByggeindustrienSølvparken i Kongsberg, fotodato: 30.5.2022.
Foto: TRond Joelson, ByggeindustrienSølvparken i Kongsberg, fotodato: 30.5.2022.
Foto: TRond Joelson, ByggeindustrienSølvparken i Kongsberg, fotodato: 30.5.2022.
Foto: TRond Joelson, ByggeindustrienSølvparken i Kongsberg, fotodato: 30.5.2022.
Foto: TRond Joelson, ByggeindustrienSølvparken i Kongsberg, fotodato: 30.5.2022.
Foto: TRond Joelson, ByggeindustrienSølvparken i Kongsberg, fotodato: 30.5.2022.
Foto: TRond Joelson, ByggeindustrienSølvparken i Kongsberg, fotodato: 30.5.2022.
Foto: TRond Joelson, ByggeindustrienSølvparken i Kongsberg, fotodato: 30.5.2022.
Foto: TRond Joelson, ByggeindustrienSølvparken i Kongsberg, fotodato: 30.5.2022.
Foto: TRond Joelson, ByggeindustrienSølvparken i Kongsberg, fotodato: 30.5.2022.
Foto: TRond Joelson, ByggeindustrienSølvparken i Kongsberg, fotodato: 30.5.2022.
Foto: TRond Joelson, Byggeindustrien
PKeiendom

PKeiendom

Veidekkelogo

Veidekkelogo

HalvorsenReine

HalvorsenReine

Krøderen

Krøderen

RoarJørgensen

RoarJørgensen

Arealbygg

Arealbygg

EFClogo

EFClogo

LoeBetongelementer

LoeBetongelementer

Ellingard

Ellingard

Kjeldaas

Kjeldaas

AskerOppmåling

AskerOppmåling

Swedoor

Swedoor

Lianlogo

Lianlogo

På en nærmest uvirksom tomt ved innfarten til sentrum i Kongsberg, er det gjennom en lang prosess utviklet til tre ulike prosjekter. Et boligkompleks med 68 leiligheter på et opphøyd gårdsrom, er plassert over parkering og et senter for storhandel i to etasjer. Et landemerke i nord markerer Kongsbergs høyeste bygning – et hotell på 11 etasjer med i alt 121 rom.

Fakta

Sted: Kongsberg

Prosjekttype: Nybygg handelssenter, boligbygg og hotell

Byggherre handelssenter og boliger: Sølvknuten Bolig

Prosjektledelse: Stor-Oslo Eiendom

Byggherre hotell: Eiendom 1624

Bygge- og prosjektledelse: PK Eiendom/KS-Prosjekt

Samlet BTA.: 24.000 kvadratmeter

Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør, distrikt Buskerud

Samlet kontraktsum eks. mva.: 518 millioner kroner

Arkitekt: Halvorsen & Reine

LARK: Bar Bakke Landskapsarkitekter

Rådgivere: RIB, RIG, RIM, BREEAM-AP, BREEAM Revisor og RIAKU: Multiconsult l Teknisk prosjekteringsledelse: Itech l RIV rør og utførende: NTI l RIV vent og utførende: Bravida l RI Vei: Asplan Viak l RIE og utførende: Krøderen Elektro l RIByFy og RIVA: Rambøll Norge l RIBr: Roar Jørgensen

Underentreprenører og leverandører: Grunn- og utomhusarbeider: Kjeldaas l Prefab: Loe Betongelementer l Heiser: Starlift l Stikking: Asker Oppmåling l Gulvstøp og sparkling: Gulventreprenøren l Betong: Kongsberg Ferdigbetong l Dører: Swedoor l Badekabiner: Badeelement Norge l Vinduer: Lian Vinduer l Klimavegg og fasade hotell: Arealbygg l Klimavegg og fasade kjøpesenter og boliger: EFC Norge l Innervegger: Gipsmontasje l Parkettgulv: Bo Andrén Norge l Tepper og vinyl-belegg: ATG l Murarbeider handelssenter: Mjøndalen mur og Puss l Flislegging handelssenter og boliger: Mur og flisarbeider l Taktekking: Takmontøren l Glassfasade: H-Fasader l Glassfasade handelssenter: Umbra l Blikkenslager: Haukjem l Branntetting: Røsholt Bruun l Lås og beslag: Låssenteret l Natursteinarbeider: Ellingard l Himlinger: Modulvegger l Maler: Bohlin l Skilting: Focus Neon l Rekkverk: Vestfold Bygg og Rekkverk

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Veidekke Entreprenør AS, distrikt Buskerud har vært totalentreprenør for to byggherreselskaper, som på sin side har hatt ulike selskaper til å lede prosjektene.

Sølvknuten Bolig AS står bak handelssenteret og boligene. Her er PK Gruppen AS /Spitenfamilen og Stor-Oslo Eiendom AS inne med 50/50 prosent eierskap, men sistnevnte har også hatt prosjektledelsen for boliger og handelssenteret. PK Eiendom har størst eierandel i byggherreselskapet for hotellet, Eiendom 1624 AS. Bygge- og prosjektledelsen har vært ved PK Eiendom AS og KS-Prosjekt AS.

Tatt lang tid

På folkemunne har eiendommen hatt tilnavnet Sildetomta fordi det i sine dager var lagring av sildetønner her. Den smale nordsør-orienterte tomta ligger langs Gomsrudveien i vest og jernbanetraseen i øst. Før prosjektet kom i gang var eneste bebyggelse et par eneboliger, en gatekjøkkenkiosk og en gammel kornsilo.

– Det var en trang barndom, der vi slet politisk med gjennomføringen med mange reguleringsplaner og forslag til utformingen av hotellet, forteller adm.dir. i PK Eiendom, Per Mikkelsen.

PK Gruppen begynte forberedelsene allerede i 1997, det resulterte i en utviklingsprosess som aldri ble fullført. Lokale investorer tok tak i tomten igjen i 2002, men møtte mye motstand. De fikk med seg PK Gruppen / Spitenfamilen på eiersiden i 2008. Hoteltomten ble en egen tomt eid av disse. Stor-Oslo Eiendom kom med på eiersiden i nærings- og boligdelen av prosjektet i 2012.

PK Gruppen var i forhandlinger om hotellkontrakten med en entreprenør, som imidlertid valgte å ikke gi pris på næring og boliger. Opprinnelig tenkte de to byggherregruppene hvert sitt prosjekt, og var altså i forhandlinger med hver sin entreprenør. De var allikevel enige om at byggingen av næring og boliger måtte starte først.

– Vi fant i felleskap ut at vi måtte ta et par skritt tilbake og se på helheten i prosjektet, sier prosjektleder i Stor-Oslo Eiendom, Lars Henrik Manengen. – Prosjektene omfattet en felles energisentral, en felles kjeller, et felles riggområde og til dels mye felles teknikk. Med flere entreprenører, kunne det ha gitt store utfordringer. Veidekke Entreprenør fikk først kontrakt med oss og senere også kontrakten for hotellet, forklarer han.

Reguleringsbestemmelsene krever at næringsarealene i hovedsak skal inneholde storhandel. Kongsberg kommune har valgt å ikke legge store klynger med næring i utkanten, men heller forsøke å beholde handelsvirksomheten i sentrum.

Storhandel i to etasjer

– Det er ikke ofte man legger inn storhandel i en så sentrumsnær beliggenhet. Men her vi har klart å pakke inn storhandelen på en fin måte i et flott bygg, sier Kjell Skretteberg i KS-Prosjekt om handelssenteret der KIWI, Thansen, Europris, Jysk og Elkjøp nå er på plass.

Reguleringsplanen som ble sendt inn i 2015, er den det nå er bygget etter. Byggestart med parkeringsetasjene, de to handelsetasjene og boligene, hadde oppstart i slutten av 2018. Men det var en krevende beliggenhet med tanke på trafikkavvikling med ombygging av den forbipasserende Gomsrudveien. Siden byggingen av E134 lå et par år etter skjema, måtte trafikkerte dirigeres forbi byggeplassen det meste av byggeperioden.

Rekkefølgekravene gjaldt blant annet en ny kulvert fra Sølvparken, under sporet til Sørlandsbanen og opp til sykehuset i øst. Over Gomsrudveien skulle det også etableres en gangbro fra Stortorget kjøpesenter inn på gårdsrommet for boligene. Gomsrudveien ble oppgradert med ombygging fra rundkjøring til lyskryss. I tillegg til krevende grunnforhold og nye vegsystemer, måtte også kravene til ny teknisk infrastruktur med blant annet overvannshåndtering, håndteres.

Sprenge to ganger per dag

Anleggsleder i Veidekke, Patrik Oreman, sier spesielt sprengningsarbeidene var en utfordring. – Veimyndighetene gav oss et tidsvindu utenom rushtrafikken, det måtte også samkjøres med avviklingen av togtrafikken på sporene. Dersom alt gikk som det skulle, var det maksimalt kun to ganger per dag vi kunne sprenge, forteller han.

Næringsarealene med boligene over har fasader med stående og liggende trepaneler. De 68 leilighetene i Sølvparken ligger vestvendt og er fordelt på tre bygningskropper på fire, fem og seks etasjer.

– Bakgrunnen for at det ble utstrakt bruk av tre er da vi regulerte var det en del diskusjoner om høydene. Det som tippet totalinntrykket var at vi ønsket å legge en miljøprofil i prosjektet, både i form av energisentralen, men også at en BREEAM-sertifisering av handelssenteret. Vi forpliktet oss til å bruke mye treverk. Vi valgte å stykke opp den store fasaden litt, for å unngå at den skulle bli for mono-ton, forklarer Manengen.

Hotellet på 7.200 kvadratmeter har fått navnet Clarion Collection Hotel Kongsberg, og består foruten av parkering, bagasjerom og toaletter i det nederste planene, en lobby i plan 2, og en velværeavdeling og hotelladministrasjon i plan 3.

Plan 4 til 9 er hotelletasjer, mens plan 10 inneholder sju suiter og treningsrom med garderober. I plan 11, med utsyn over byen og Numedalslågen, ligger skybaren 1624 Restaurant & Bar.

Fasadene i hotellet

1624 er årstallet danskekongen Christian IV grunnla Kongsberg og formelt etablerte Kongsberg Sølvverk. Og nettopp utvinning av sølv er et tema Halvorsen & Reine Arkitekter ville markere i fasadene på hotellet. Den spesielle karakteren og utførelsen har en visuell karakter inspirert av bruddflatene i fjellet der det utvinnes sølv.

– Fasaden består av Formicaplater. Det er en sandwichfasade med en ytre hud av utlektede aluminiumsplater. Noen av dem er også perforerte, forklarer Mikkelsen.

For å minimere en mer tradisjonell oppdeling med repeterende vindusrekker foran hvert rom og tydelige horisontale bånd mellom etasjene, er det valgt en annen tilnærming. Aluminiumsplatene er trekant- eller parallellogram-formede. De er åpne til vinduene bak, er rødlige /kobberfarget eller i tre forskjellige grånyanser i de tette partiene i fasaden. De lyseste platene skal illudere virkningen av sølvskimmeret i berget. For å ytterligere understreke denne referansen, ble heisrommet flyttet inn i volumet, og trapperommet med en egen lysdesign flyttet ut mot vinduene i fasaden.

To kontrakter

For Veidekke Entreprenør AS Buskerud - avd. Drammen har Sølvparken vært håndtert som to separate kontrakter av to organisasjoner. Veidekkes Nils A. Mogstad har vært prosjektleder for bolig- og næringsdelen, med en kontrakt på 348 millioner kroner. Håvard Kirkebøen har vært prosjektleder for hotellet, der kontraktsverdien lyder på 170 millioner kroner.

– Prosjektene har vært krevende. Det har vært ombygging av Europavei, ny jernbanekulvert, tilkobling til eksisterende infrastruktur og med tre forskjellige bygningstyper. Dette har vi produsert gjennom en pandemi. Det har vært krevende, men det er blitt håndtert bra. Vi har unngått smitteutbrudd eller stopp i produksjonen, presiserer Kirkebøen. For å unngå et totalt smitteutbrudd valgte Veidekke på et kritisk tidspunkt å dele organisasjonen opp i prosjektrigger.

Handelssenteret åpnet i november 2020, de siste boligene sto ferdige i februar 2021. Hotellet åpnet 1. april i år.

– Pandemien ga oss litt ekstra tid. Det ikke var noe kamp for å åpne hotellet så lenge hele Norge var nedstengt, sier Skretteberg.


Flere prosjekter