Solkilen

Prosjektleder Thomas Giessler (til høyre) og prosjekteringsleder Uwe Antoscheck i Alento AS.

På Kilen i Tønsberg har Alento AS bygget 30 leiligheter over næringsarealer for bil.

Fakta

Sted: Tønsberg

Prosjekttype: Leiligheter og næring

Byggherre: Solkilen Terrasse AS

Prosjektleder for byggherre: WSP og Eienor

Totalentreprenør: Alento

BRA: 6.300 kvadratmeter

Arkitekt: Kokkersvold

Rådgivere: RIB, RIAKu: Kokkersvold l RIBr: AFRY Norge l RIBFy: Termoenergi Norge l RIG: Grunnteknikk l RIG Berg og fjellsikring: Multiconsult l RIVA: Ingeniørservice

Underentreprenører og leverandører: Ventilasjon, automatikk og SD-anlegg: VEKO l Ventilasjon l Heis: Schindler l Fjernvarme: Skagerak Varme l Betongarbeid: Solid Partner l Blikkenslager: Horten Blikk & Sveis l Bodvegger: Garantell l Brannsikring: Bygg og Brannsikring Buskerud l Fjellsikring: Gjerden Fjellsikring l Flisarbeider: UAB Noregas l Glass- og aluminiumsarbeider: Aradas l Grunnarbeider: T. Berg Anleggsteknikk l Gulvavretting, epoxyarbeider: Oslo Epoxybelegg l Kjøkken og garderober: Drømmekjøkkenet Tønsberg l Lås og beslag: Nokas Teknikk Sør l Malerarbeider: Malermester Buer Drammen l Parkett og fotlister, montering dører og vinduer: Balm l Mur- og pussarbeider: Hilmatis l Pelearbeider: Seierstad Pelemaskiner og Sør-Norsk Boring l Porter: Windsor Door l Branngardiner og rulleporter: Haby Norske Sjalusier l Prefab baderomskabiner: Norac l Solavskjerming Celcius l Stikning og oppmåling: Geoingeniørene l Stålarbeider: Scancon l Systemvegger og himlinger: Modulvegger l Taktekking: Takmontøren l Trapper og rekkverk: NordicRailing l Tømrerarbeider: Nordvita Group l Vinduer og balkongdører: Aradas l Stillas: Xervon AS l Laminatgulv: Amtico International l Byggevarer, fliser, innerdører og ståldører: Optimera

Det er totalt 2.800 kvadratmeter med boligarealer og tilhørende parkeringskjeller. Næringsarealene på bakkeplan inneholder bilforretning, bilverksted og dekkhotell for 12.000 dekk, som til sammen utgjør 3.500 kvadratmeter.

Leilighetene, som holder høy standard, fordeler seg i to like blokker med 15 enheter i hver av dem over fire etasjer. Størrelsene varierer mellom 55 og 110 kvadratmeter. Leilighetene er bygget med Tek10-standard, og har blant annet enstavsparkett.

– Vi begynte med prosjektering tidlig i 2018, og startet med fjellsikring og sprengning i mai samme år, sier prosjektleder i Alento AS, Thomas Giessler, til Byggeindustrien.

Utfordrende grunnforhold

Han forteller at det har vært utfordrende grunnforhold å bygge i.

– På grunn av kvikkleire var det veldig begrenset hvor store deler stein som kunne falle ned under sprengningen for å unngå grunnbrudd. Utfordringen var å få bort stein og kvikkleire, sier Giessler.

Bygget er fundamentert på stålkjernepeler med en dybde på mellom 11 og 25 meter.

Kombinert bæresystem

– Fundamenteringsarbeidet startet vi med i oktober 2018. Bæresystemet er en kombinasjon av hulldekker og stål og plattendekker, et arbeid som vi holdt på med fra november 2018 til sommeren 2019. Overleveringen av bilforretningen var den 24. januar i år, og den 31. januar startet vi overleveringen av de første leilighetene, sier Giessler, som også understreker at det har vært et konstruktivt samarbeid med byggherren Solkilen Terrasse AS.

– Et staslig prosjekt

Det er ingeniør- og arkitektfirmaet Kokkersvold AS som er ansvarlig arkitekter for Solkilen. Designen er tegnet av Meinich Arkitekter i Oslo, som hadde forprosjektet. Faglig leder Kjell Kokkersvold sier at det har vært et komplisert prosjekt å tegne.

– Alle funksjonene måtte passe sammen; næring i første etasje og boliger på toppen. Adkomsten til boligene var også en utfordring å løse rent arkitektmessig. Det var mange forhold vi måtte ta hensyn til, sier Kokkersvold til Byggeindustrien.

Han forteller at de måtte modifisere designen for å tilpasse den til de konstruksjonene som entreprenøren valgte å bruke for bygget.

– Rent byggeteknisk ble det en utfordring, da det er en steinfylling på åtte meter bak bygget. Denne gir store horisontalkrefter som måtte opptas av bygningskroppen. Men det er blitt et staslig prosjekt, og vi synes at Meinich Arkitekter har laget en flott design, sier Kokkersvold.