Solid økning for K. A. Aurstad i 2013

Anleggsentreprenøren K. A. Aurstad opplevde en 45 prosents økning i driftsresultatet fra 2012 til 2013.

Det skriver Aurstad-konsernet i en pressemelding torsdag.

Regnskapet i K. A. Aurstad, som i slutten av 2013 ble innlemmet i konsernet Aurstad, sammen med Volda og Ørstad Pukkverk, viser en solid oppgang i både omsetning og resultat i 20132 fra året før.

Fra 2012 til 2013 steg omsetningen fra 403 til 520 millioner kroner, hvilket utgjør en 29 prosents økning. Driftsresultatet økte fra 29 millioner, med 45 prosent, til 42 millioner kroner, heter det i pressemeldingen fra konsernet.

– Det gode resultatet skyldes i stor grad at selskapet har hatt en god kapasitetsutnyttelse, samt mange dyktige medarbeidere som har ytt stor innsats og vist godt pågangsmot, uttaler konsernet.