Solid fra Asplan Viak

Asplan Viak AS leverte i 2008 et driftsresultat på 32,7 millioner kroner. I tillegg har selskapet finansinntekter på 5 millioner, slik at årets resultat før skatt ender på 37,7 millioner kroner.

Dette er de beste tallene selskapet noen sinne har levert.

Administrerende direktør Øyvind Mork er fornøyd med fjoråret. Den positive utviklingen skyldes hardt arbeid fra alle medarbeidere, fokus på god prosjektgjennomføring og bedre kostnadsstyring. Riktignok skyldes deler av resultatet godt timede eiendomshandler som ikke er en del av selskapets kjernevirksomhet, men det forhindrer ikke at man kan glede seg over at selskapet har blitt betydelig styrket i løpet av året.

Asplan Viak AS er et tverrfaglig rådgivningsselskap som arbeider innenfor områdene rådgivende ingeniører, bygg- og landskapsarkitektur, planlegging og samfunnsanalyser. Selskapet har ca 570 ansatte fordelt på 20 kontorer med hovedkontor i Sandvika.