Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Solid fra AF Gruppen

AF Gruppens omsetning var  4.536 millioner kroner (3 399) i 3. kvartal. Dette tilsvarer en vekst på 33 % sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Veksten har i hovedsak vært organisk.  

Resultat før skatt ble 313 millioner kroner (232) i 3. kvartal. Dette ga en resultatmargin på 6,9 % (6,8 %) i 3. kvartal. H-verdien for 3. kvartal var 0,3 (0,7) og sykefraværet var 3,1 % (2,6 %). Samlet ordrereserve per 30.09.18 er på 18.920 millioner kroner (20.183). Kontantstrøm fra driften ble 100 (millioner kroner 410) i 3. kvartal. 

- AF Gruppen har en solid finansiell posisjon og hadde per 30.09.18 netto rentebærende fordringer på 680 millioner kroner (1 068). Styret har vedtatt et utbytte på 3,50 (3,50) per aksje for 2. halvår, heter det i en melding fra selskapet.

I oktober inngikk AF Gruppen endelig avtale om å kjøpe 70 % av Helgesen Tekniske Bygg AS (HTB). HTB er en byggentreprenør på Valestrandsfossen utenfor Bergen som de siste tre årene har hatt en gjennomsnittlig omsetning på 335 millioner kroner og en driftsmargin på 6,5 %. Kjernevirksomheten er oppføring av industri- og lagerbygg, kjøpesentre og kontorbygg. I oktober inngikk AF Gruppen også en intensjonsavtale om kjøp av 70 % av aksjene i HMB Holding AB (HMB). HMB oppfører næringsbygg og boliger i Stockholm/Mälardalen samt i Dalarna, Västmanland, Uppland og Gästrikland. HMBs omsetning i 2017 var på millioner svenske kroner 1 300 med en driftsmargin på 7,7 %. 

 - AF Gruppen fortsetter veksten og leverer et solid resultat for 3. kvartal. Innenfor anleggsvirksomheten var veksten 65 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Vi har flere store prosjekter i produksjon og etter kvartalets slutt ble endelig avtale med Nye Veier om prosjektering og bygging av ny E39 Kristiansand vest - Mandal øst signert. Med en verdi på 4.700 millioner kroner ekskl. mva. er dette den største enkeltkontrakten i AFs historie. Avtalen gir oss gode muligheter til å videreutvikle kompetansen som er bygd opp sammen med kunde og samarbeidspartnere i prosjektet E18 Tvedestrand-Arendal. Oppkjøpet av HTB vil styrke virksomheten på Vestlandet og bygge videre på LABs sterke posisjon i regionen. Med intensjonsavtalen om å kjøpe 70 prosent av det svenske selskapet HMB vil vi også ta et viktig strategisk steg i det svenske markedet. Sterk vekst skal ikke gå på bekostning av sikker og lønnsom drift. Jeg er derfor godt fornøyd med at vi leverer gode marginer og et sterkt resultat, sier konsernsjef Morten Grongstad i AF Gruppen.