Gunnar Thompson i BRG Entreprenør.

Gunnar Thompson i BRG Entreprenør.

Solid år for BRG Entreprenør

BRG Entreprenør AS omsatte for nesten 1,2 milliarder kroner i fjor, og oppnådde et overskudd før skatt på 90,6 millioner kroner.

– 2021 ble vårt nest beste år noensinne, kun slått av 2020, sier daglig leder Gunnar Thompson i BRG Entreprenør i en pressemelding.

Selskapet fikk en margin på 7,8 prosent i fjor, og ni prosent året før.

– Det har vært en pen utvikling siden oppstart i 2008, sier Thompson.

 I 2021 kom en uvanlig høy andel av BRG Entreprenørs inntekter fra oppdrag for kunder i offentlig sektor, hele 65 prosent. Dette er litt tilfeldig for fjoråret, melder seslakpet. BRG-konsernet har tradisjon for å gå inn på eiersiden i utbyggingsprosjekter i en innledende fase, og har dette året styrket satsingen på utvikling av nye prosjekter, legger han til.

BRG-lederen legger til at nesten hele den budsjetterte 2022-omsetningen på 1,1 milliarder kroner ligger i ordreboka allerede. Spekteret av samarbeidsmodeller mellom byggherre og entreprenør blir stadig bredere, og kommer til anvendelse i stadig tidligere prosjektfaser, opplyser han.

– Dette gjelder også i forhold til offentlige kunder. Tangvall skolesenter er et godt eksempel, sier Thompson i meldingen. Skolesenteret består av videregående skole, ungdomsskole, kulturskole og idrettsbygg, og realiseres i samarbeid mellom Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune. Anlegget på cirka 22.000 kvadratmeter BTA ferdigstilles høsten 2022, og skal oppnå ambisjon ZEB O + 20M%. Det betyr at fornybar energiproduksjon fra solceller på taket skal dekke inn utslippet for energibruk i drift og 20 prosent av utslippet knyttet til produksjon av materialer i bygget.

BRG Entreprenør i all hovedsak er eid 50/50 av familien Reme og KB Gruppen på Kongsvinger, samt at en del nøkkelpersoner har mindre eierandeler.

Med sine nærmere 200 fast ansatte og lærlinger, og avdelinger i Kristiansand, Mandal og Arendal, er BRG en ledende entreprenør på Sørlandet.