Solhøy omsorgsboliger

Solidlogo

Solidlogo

HalvorsenStein

HalvorsenStein

ALHøyerAskim

ALHøyerAskim

COWIlogo

COWIlogo

EFClogo

EFClogo

Luftteknikk

Luftteknikk

BARør

BARør

Lianlogo

Lianlogo

ScandIndustrimiljø

ScandIndustrimiljø

Windsorlogo

Windsorlogo

Solid Entreprenør har bygget 67 omsorgsleiligheter med heldøgnsbemanning i Son i Vestby kommune.

Fakta

Sted: Son

Prosjekttype: Omsorgsboliger

Byggherre: Vestby kommune

Byggherrerepresentant og prosjektstøtte: A.L. Høyer Askim

Totalentreprenør: Solid Entreprenør

Kontraktsum eks. mva.: 316 millioner kroner

Arkitekt: Stein Halvorsen Arkitekter

Landskapsarkitekt: Beate Ellingsen Interiørarkitekter

Totalrådgiver, prosjekteringsleder og ITB: COWI

Underentreprenører og leverandører: Elektro: Installatøren Fredrikstad l Rør: BA Rør l Ventilasjon: Luftteknikk l Automasjon: Nordomatic l Massivtre: Straye Trebygg og Splitkon l Grunn og utomhus: Jørgen Karstensen l Betong: Portnor Bygg l Tømmer: EFC Norge l Taktekking: Tecta Tak l Heis: Starlift l Innredning: Sørlie Prosjektinnredninger l Vinduer: Lian Vinduer l Dører: Daloc l Glass og alufasader: H-Fasader Glassteam Lås og beslag: Lexow l Storkjøkken: Norrøna l Oppmåling: BIG l Adgangskontroll og alarm: Bravida l Velferdsteknologi: NetNordic l Pasientløfter: Etac l Heis: Starlift Avfallssystem: Scand Industrimiljø l Brannisolering, ledesystemer: Firesafe l Solav-skjerming: Nerligruppen l Himlinger: Bærum Byggmontering l Foldevegg: SOA l Røykluker: Velux l Blikkenslager: Follo Tak & Vedlikehold l Gulvstøp/sparkel: Lydgulvsystemer l Stålarbeider: Askim Mek Verksted l Løfteplattform: Hybeko l Skilter: Et-Cetera l Byggvask: TG Renhold l Kjerneboring: Ski Betongboring l AV-utstyr: HM-kontor l Garasjeport: Windsor

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Selve byggearbeidet startet i januar 2021, men høsten 2020 ble en ny trafostasjon for prosjektet satt opp. I forkant av dette, ble en samspillskontrakt signert med byggherren Vestby kommune i 2019.

Boligbygget er fundamentert direkte på fjell med stripefundamenter og plasstøpt kjeller på cirka 3.600 kvadratmeter, hvorav 1.400 kvadratmeter er avsatt til parkering. Prosjektet har også kontorarealer for hjemmetjenesten i Vestby, samt kommunale driftsfunksjoner.

– I tillegg er det oppført et dagsenter for kommunens innbyggere som har behov for aktivitetstilbud som for eksempel opptrening med fysioterapeut, frisør, fotpleie og sosiale arealer. I tilknytning til dagsenteret er det også utearealer med blant annet en sansehage, sier prosjektleder Magnus Vedum Bøe i Solid Entreprenør til Byggeindustrien.

ThermoWood

Fasadene til omsorgsboligene består av trekledning i ThermoWood supplert med noe cembritplater og spiler i ThermoWood. Bygget har bærekonstruksjon i massivtre med noe stålkonstruksjon.

– Bygget har et ganske avansert energisystem. Det er boret 21 brønner med 300 meters dybde for å dekke energibehovet i prosjektet. I kjelleren er det en stor energisentral med varmepumper som sørger for oppvarming av alle arealer og forbruksvann, sier Bøe.

Leilighetene er fordelt over tre etasjer i et bygg, som har felles kjeller med dagsenteret. Størrelsen på leilighetene er cirka 32 kvadratmeter.

– Arkitekten har lagt vekt på mye synlig massivtre på innvendige overflater, og store vindusflater for tilstrekkelig dagslys. Alle felles-arealer har HCL-belysning som reguleres av dagslyset, sier Bøe.

– Veldig godt samarbeid

Prosjektleder i Vestby kommune, Mari Gjølberg Ålerud, sier at kommunen er fornøyd med samarbeidet med Solid Entreprenør.

– Ja, det har vært et veldig godt samarbeid. Skisse- og forprosjektet ble gjennomført som en samspillsentreprise, og i den forbindelse var det en tett brukerprosess. Vi har løst ting på en god måte i samarbeid med Solid, sier Ålerud til Byggeindustrien.

Hun forteller for øvrig at brukerne holder på å flytte inn nå, og at det er kommet positive tilbakemeldinger fra disse.

– Det gjelder hjemmetjenesten i Vestby Syd, noen kommunale fysioterapeuter, fotterapeuter og en kafédriver, sier Ålerud.

Småskalabebyggelse en viktig premiss

Solhøy omsorgsboliger ligger på en høyde i et område preget av småskala bebyggelse, med saltak og fasader i trepanel. Det har vært premissgivende for hovedgrepet, ifølge arkitekt Ingrid Eide Grepperud i Stein Halvorsen Arkitekter.

– Intensjonen har vært å gjøre virkningen av bygningsmassen, som sett i forhold til omgivelsene er stor, mindre enn den er. Bygget er derfor delt i to hus; boligbygget og nærsenteret, som forbindes av en samlet under-etasje. Boligbygget er formet som en sørvendt hestesko, som fanger varmen fra sollyset i et privat halvatrium. Volumet er artikulert på en måte som visuelt bryter det ned til en sammensetning av mindre volumer i tre, eller treklosser. Tredje etasje er trukket inn mot sør og i hjørnene mot nord, slik at huset kun er to etasjer høyt ved alle adkomster til tomta. Videre er bygget utformet med vertikale brudd av inntrukne glassfelt og en variasjon i gesimshøyder, som bidrar til å nedskalere bygningsmassen ytterligere, skriver Grepperud i en e-post til Byggeindustrien.

Hun opplyser at det er jobbet med å dempe institusjonspreg, og at det er høyt fokus på bokvalitet i helse- og omsorgsprosjekter de er med på.

– Derfor vektlegger vi også de uformelle møteplassene. Korridorene i et omsorgsbygg er mer enn en ferdselsåre og utsyn fra korridor er svært viktig for de som skal bo her. Vi har lagt inn små sittesoner i korridor, som åpner seg opp mot uteområdene med høye glassvinduer, som slipper lyset inn i bokollektivet, gir beboerne kontakt med omverdenen, skriver Grepperud, som påpeker at det gjennom hele prosjektet er jobbet hardt for å eksponere så mye som mulig av bæresystemet i lim- og massivtre i interiøret.

– Treverk stimulerer alle sanser, som kanskje er enda viktigere for oss når vi blir eldre, det demper stress og gir en rolig, lun og hjemmekoselig atmosfære. Målet har vært et beroligende innemiljø både visuelt, taktilt og akustisk. Dette har vi fått til på Solhøy gjennom et svært godt samarbeid med byggherre, entreprenør, brukere og rådgivere, og det er vi veldig fornøyde med. Målet har vært å skape et hyggelig boområde og møteplass, bestående av et godt boligbygg uten institusjonspreg og et inviterende nærsenter som naboer gjerne vil besøke, som legger til rette for møter mellom generasjoner og er godt integrert i nabolaget, skriver Ingrid Eide Grepperud.


Flere prosjekter