Solheimstunet

Solheimstunet 3 på Lørenskog, 29.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSolheimstunet 3 på Lørenskog, 29.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSolheimstunet 3 på Lørenskog, 29.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSolheimstunet 3 på Lørenskog, 29.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSolheimstunet 3 på Lørenskog, 29.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSolheimstunet 3 på Lørenskog, 29.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSolheimstunet 3 på Lørenskog, 29.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSolheimstunet 3 på Lørenskog, 29.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSolheimstunet 3 på Lørenskog, 29.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSolheimstunet 3 på Lørenskog, 29.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSolheimstunet 3 på Lørenskog, 29.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSolheimstunet 3 på Lørenskog, 29.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSolheimstunet 3 på Lørenskog, 29.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSolheimstunet 3 på Lørenskog, 29.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSolheimstunet 3 på Lørenskog, 29.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSolheimstunet 3 på Lørenskog, 29.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSolheimstunet 3 på Lørenskog, 29.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSolheimstunet 3 på Lørenskog, 29.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSolheimstunet 3 på Lørenskog, 29.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSolheimstunet 3 på Lørenskog, 29.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSolheimstunet 3 på Lørenskog, 29.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSolheimstunet 3 på Lørenskog, 29.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSolheimstunet 3 på Lørenskog, 29.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSolheimstunet 3 på Lørenskog, 29.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSolheimstunet 3 på Lørenskog, 29.6.2020. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien

Med 56 leiligheter fordelt på to punkthus, har AF Nybygg nå overlevert det tredje og siste byggetrinnet for Usbl på Lørenskog. På dette feltet ved Solheimskrysset har Usbl nå ferdigstilt i alt 215 leiligheter.

Fakta

Sted: Lørenskog

Prosjekttype: Leilighetsbygg

BRA: 7.000 kvadratmeter

Byggherre: Usbl

Totalentreprenør: AF Nybygg

Kontraktssum eks. mva.: 125 millioner kroner

Arkitekt: Alt Arkitektur

LARK: Østengen og Bergo

Totaltekniske entreprenører: Ventilasjon: Bjerke Ventilasjon l Rør: Lørenskog Rørleggerbedrift l Elektro: Sæther Elektriske

Rådgivere: RIB, RIG, RIByFy, RIBR og RIAKU: Rambøll Norge l RIE: Elprosjekt

Underentreprenører og leverandører: Prefab råbygg: Opp-
landske betong l Heis: Orona l Badekabiner: Probad l Tømrer: GST Byggmontering l Grunnarbeider: Kaare Mortensen Oslo & Akershus l Stikning: Solli & Hoff l Gulvoppbygging: Gulventreprenøren l Betongarbeider: POB l Vinduer: Lian Trevarefabrikk l Kjøkken: Byggmakker Skattum l Søppelsuganlegg: Envac l Parkett: Parkettpartner l Maler: Malermester Buer l Murer: Murmester Stryken og Gudbrandsen l Dører: Swedoor l Branntetting og -isolering: Byggimpuls l Lås og beslag: Lås og Prosjekt l Garasjeport: Hörmann l Metallarbeider: PKS Industri l Kjerneboring og betongsaging: Mimax l Solavskjerming: Markisehuset l Betongsliping og -behandling: Betotec l Betongbehandling: Betong Consult l Tekking: Follo Tak og Vedlikehold l Fordrøyningsystem tak: Protan l Fordrøyningsystem grunn: Wilhelmi l Sykkelstativer og sportsboder metall: Østcom

Solheimstunet trinn 1 og 2 sto ferdig høsten 2018, og besto av én lang vinkelblokk langs den mer trafikkerte Solheimsveien. Denne bygningskroppen fungerer som en effektiv støyskjerm for trinn 3, som ligger godt skjermet mot den langt mindre benyttede Ragnhilds vei i sør.

Alt Arkitektur har tegnet disse to femetasjes punkthusene, som altså inneholder 56 leiligheter i størrelsesorden 48 til 110 kvadratmeter. Samlet BRAS er på 4.200 kvadratmeter.

De to punkthusene har i utforming og volumform et visst slektskap med et tilliggende naboprosjekt – de to «Sølvbyggene» – enn med de to første byggetrinnene. Solheimstunet 3 markerer seg også med sin fasadekledning i Kebony.

De to første trinnene ble bygget av Betonmast Boligbygg, som også gravde ut og ferdigstilte omtrent halvparten av den kommende p-kjelleren for trinn 3. Som del av sin entreprise fullførte AF Nybygg utgravingen, rev den midlertidige veggen og kunne koble seg til de øvrige parkeringsarealene som nå går under store deler av tomta. Inn- og utkjøring for alle trinnene er Ragnhilds vei.

Trangt og stengt inne

– Logistikken har vært utfordrende, den har vi fått brynet oss på, sier prosjektsjef i Usbl, Tom Hellesvik. – Det har vært krevende å drive en såpass stor byggeplass med sprenging og graving midt i et tettbygd boligstrøk, der alt av inn- og uttransport kun måtte foregå via en smal trasé ut mot Ragnhilds vei.

Mats Helland, prosjektleder i AF Gruppen, bekrefter at atkomstforhold, begrenset lagringsplass og med nabobebyggelse tett på, krevde nøye planlegging og ble retningsgivende for fremdriften.

– Vi måtte bygge oss ut av tomta, da krevdes det virkelig god planlegging. Vi hadde identifisert noen kritiske punkter i produksjonen, og jobbet målrettet frem mot dem. Oppstarten var innerst med det første bygget der Betonmast allerede hadde bygget deler av p-kjelleren. Der måtte det etableres en bunnplate for det andre bygget slik at vi fikk et sted der mobilkrana kunne stå. I denne fasen var hele tomta okkupert, forklarer Helland.

Det ble en hektisk periode for at man kunne komme i gang med råbyggene til planlagt tid. Tomta ble delt inn i soner, slik at betongarbeidene kunne settes i gang før grunnarbeidene var helt ferdig.

Overvannshåndtering

For å ha nok kapasitet til overvannshåndteringen, måtte det en kombiløsning til. Takflatene måtte tas i bruk i tillegg til å legge ned et magasin i bakken.

– I samarbeid med AF Nybygg gikk vi i dialog med Protan og deres BlueProof-løsning. I tillegg til at vi slapp å grave ut så mye, er det en miljøvennlig løsning som fordrøyer vannet effektivt. Dette er første gang Usbl benytter denne løsningen i våre prosjekter, opplyser Hellesvik.

– I utgangspunktet skulle det være kapasitet i et allerede etablert magasin, men det viste seg å ikke stemme. Bunnplata var på plass og råbygget oppe, så det var begrenset hvor vi kunne grave for å legge et nytt magasin. Der for ble det brukt en prefabrikkert løsning med plastkassetter og PVC-duk på utsiden mellom fjellet og kjellervegg, forteller Helland.

Det er private takterrasser i begge byggenes femte etasjer, men også felles takterrasser i sjette etasjene. Det er her BlueProof-systemet er anlagt; deler av taket består av elvestein, men under tremmegulvet er det plastkassetter med en avansert takmembran, som over et gitt tidsrom gradvis og kontrollert slipper vann gjennom og ut på avløpsnettet.

AF Nybygg har i sin entreprise benyttet produksjonsmetoden LEAN. – Man må legge planer som er mer realistiske og som har en tettere oppfølging. Siden man har tett dialog med alle involverte parter, får man også bedre anledning til å følge opp fremdrift, kvalitet og ting som måtte dukke opp underveis. I bunn og grunn handler det jo om tettere samarbeid, påpeker Helland.

Han mener de samme prinsippene gjelder, uansett størrelse på prosjektet. – Vi la mye vekt på å kunne kontrollere risikoen i prosjektet. En annet moment, er å opprettholde ryddighet og orden på byggeplassen. Det gir en pekepinn på at man har god kontroll, samtidig som det er holdningsbyggende og bidrar til god HMS i prosjektet, fremholder Helland.

Salgsstarten var i juni 2018, der Usbl solgte åtte leiligheter umiddelbart. Med hjelp av den digitale plattformen Inattika kunne Usbl styre kundenes tilvalgsprosess. Bortsett fra en naturlig koronabrems de siste månedene, har salget gått jevnt og trutt. I skrivende stund er det kun åtte leiligheter igjen.

– AF Nybygg har hatt meget gode oppfølgingsrutiner, og har imponert oss stort på fremdrift. Selv med utfordrende endringsforhold har fremdriften gått planmessig. Det har vært et søkelys på finisharbeider, med under to punkter for hver leilighet. Det er vi meget godt fornøyd med, avslutter Hellesvik.


Flere prosjekter