Solheimstunet

Solheimstunet, trinn 1 og 2, på Lørenskog. Foto i november 2018. Byggherre: USBL, Arkitekt: Arkitema, Totalentreprenør: Betonmast BoligbyggSolheimstunet, trinn 1 og 2, på Lørenskog. Foto i november 2018. Byggherre: USBL, Arkitekt: Arkitema, Totalentreprenør: Betonmast BoligbyggSolheimstunet, trinn 1 og 2, på Lørenskog. Foto i november 2018. Byggherre: USBL, Arkitekt: Arkitema, Totalentreprenør: Betonmast BoligbyggSolheimstunet, trinn 1 og 2, på Lørenskog. Foto i november 2018. Byggherre: USBL, Arkitekt: Arkitema, Totalentreprenør: Betonmast BoligbyggSolheimstunet, trinn 1 og 2, på Lørenskog. Foto i november 2018. Byggherre: USBL, Arkitekt: Arkitema, Totalentreprenør: Betonmast BoligbyggSolheimstunet, trinn 1 og 2, på Lørenskog. Foto i november 2018. Byggherre: USBL, Arkitekt: Arkitema, Totalentreprenør: Betonmast BoligbyggSolheimstunet, trinn 1 og 2, på Lørenskog. Foto i november 2018. Byggherre: USBL, Arkitekt: Arkitema, Totalentreprenør: Betonmast BoligbyggSolheimstunet, trinn 1 og 2, på Lørenskog. Foto i november 2018. Byggherre: USBL, Arkitekt: Arkitema, Totalentreprenør: Betonmast BoligbyggSolheimstunet, trinn 1 og 2, på Lørenskog. Foto i november 2018. Byggherre: USBL, Arkitekt: Arkitema, Totalentreprenør: Betonmast BoligbyggSolheimstunet, trinn 1 og 2, på Lørenskog. Foto i november 2018. Byggherre: USBL, Arkitekt: Arkitema, Totalentreprenør: Betonmast BoligbyggSolheimstunet, trinn 1 og 2, på Lørenskog. Foto i november 2018. Byggherre: USBL, Arkitekt: Arkitema, Totalentreprenør: Betonmast BoligbyggSolheimstunet, trinn 1 og 2, på Lørenskog. Foto i november 2018. Byggherre: USBL, Arkitekt: Arkitema, Totalentreprenør: Betonmast BoligbyggSolheimstunet, trinn 1 og 2, på Lørenskog. Foto i november 2018. Byggherre: USBL, Arkitekt: Arkitema, Totalentreprenør: Betonmast BoligbyggSolheimstunet, trinn 1 og 2, på Lørenskog. Foto i november 2018. Byggherre: USBL, Arkitekt: Arkitema, Totalentreprenør: Betonmast BoligbyggSolheimstunet, trinn 1 og 2, på Lørenskog. Foto i november 2018. Byggherre: USBL, Arkitekt: Arkitema, Totalentreprenør: Betonmast BoligbyggSolheimstunet, trinn 1 og 2, på Lørenskog. Foto i november 2018. Byggherre: USBL, Arkitekt: Arkitema, Totalentreprenør: Betonmast Boligbygg

Betonmast Boligbygg har nå overlevert de to første bygge-trinnene på Lørenskog til USBL. Bebyggelsen med 159 leilighetene langs Solheimveien fungerer som en skjerm mot trafikkbildet i nord, men åpner seg opp som en solvegg mot gårdsrommet i sørvest.

Fakta

Sted: Lørenskog

Prosjekttype: Leilighetsbygg

BRA: 18.300 kvadratmeter

Byggherre: Solheimstunet Lørenskog AS (USBL)

Totalentreprenør: Betonmast Boligbygg

Kontraktssum inkl. mva.: 340 millioner kroner

Arkitekt og LARK: Arkitema Arkitekter

Rådgivere: RIB, RIG, RIE: Multiconsult l RIBR: WSP Engineering l RIVA: Sweco Norge l RIV rør: Deltatek l RIV vent: Union Consult

Underentreprenører og leverandører: Oppmåling: Solli & Hoff l Søppelsuganlegg: Envac Norge l Grunnarbeid: Håkanes Maskin l Spunting og peling: Seabrokers Fundamentering l Betongarbeider: Stenseth & RS Entreprenør l Gulvsparkling: Gauksås Gulvstøp l Plattendekker: Betongprodukter l Hulldekker: Block Berge l Balkonger og trapper: Buskerud Betongvarefabrikk l Stålkonstruksjoner: Skar Industri l Mur/puss/teglarbeider: Oslo Tegl & Puss l Flisarbeider: Viking Entreprenør l Byggevarer: Optimera l Glassarbeider: Alupoint l Byggtapetsering: Oslo Tapet & Gulvbelegg l Malerarbeider: Byggleveranse/Bohlin l Kjøkken og garderobe: Drømmekjøkkenet l Badekabiner: Part l Kjerneboring: AIP Maskin og Betong l Branntetting: Byggimpuls l Fuging: S & S Fuging l Rørlegger: Total VVS l Ventilasjon: Stillesby Ventilasjon Service l Elektro: Ørnulf Wiig Installasjon l Anleggsgartner: Asker og Bærum Grøntmiljø l Lås og Beslag: Dorma Kaba l Ståldører: Brann og Sikkerhetsforum l Innvendige dører: Swedoor l Rekkverk: GBS l Taktekker: Tecta Tak l Stillas: Brenden & Co

Solheimstunet trinn 1 og 2 ligger svært sentralt på hjørnet av Solheimveien og Skårersletta, med kort vei til offentlig kommunikasjon, kjøpesentre og kulturtilbud. Betonmast Boligbygg har en totalentreprisekontrakt med en verdi på 340 millioner kroner for de totalt 18.300 kvadratmeterne (BRA) som prosjektet omfatter.

Variert uttrykk

Med innkjøring fra Ragnhilds vei ligger et underliggende parkeringsanlegg, som også går under et av de to punkthusene som utgjør det kommende byggetrinn 3. De to første byggetrinnene utgjør én lang blokk, men er underdelt i flere sammenhengende hus med inngangsløsninger fra Solheimveien. Den innpå 200 meter lange fasaden, er brutt ned i mindre volumer ved å variere tegluttrykk, farger, vindusplassering og etasjehøyder fra fem til ni etasjer.

De tunge teglfasadene, som også har en lyddempende oppgave sammen med gode lydisolerende vinduer, omfatter fire tegltyper og med mørtel i tre forskjellige farger. Hele prosjektet skal bestå av om lag 7.500 kvadratmeter med tegl.

Mot gårdsrommet i sør er det et lettere uttrykk. Her er det puss-fasader, plater og med panel på balkongene.

Men prosjektet fikk en treg start senhøstes 2013. Et enstemmig teknisk utvalg i kommunen godkjente ikke rammetillatelsen med begrunnelse om at store deler av bygningsmassen ikke tilfreds-stilte god estetikk.

– Det var et stort engasjement i kommunen, og det er bra, sier prosjektsjef i USBL, Mads Tveit.
– Vi tegnet fasadene om flere ganger, og endte opp slik vi ser det nå. Det er blitt en detaljrik teglfasade, med en bra utførelse, på-peker Tveit.

To års utsettelse

Salgsstarten var imidlertid satt i gang før rammetillatelsen forelå, slik at kjøperne fikk kontrakten terminert da prosjektet ble midlertidig skrinlagt.

– Vi måtte utsette prosjektet i to år, men da vi satte i gang igjen nådde vi salgsoppnåelsen ganske greit. I fjor sommer opplevde vi et rush av interesse. Nå har vi kun to leiligheter igjen, en av dem har vi holdt bevisst unna fordi den fungerer som visningsleilighet i prosjektet, sier Tveit.

Leilighetene spenner fra 2-roms på 47 kvadratmeter (BRA) via 4-roms på 93 kvadratmeter. Toppleilighetene – enkelte med egne private takterrasser – varierer i størrelse fra 102 til 138 kvadratmeter.

Da Betonmast Boligbygg endelig kunne ha fysisk oppstart høsten 2016, var det deres første boligoppdrag i dette området. Prosjektleder Øyvind Kristoffer By forteller at man under den eksisterende p-plassen mot rundkjøringen i nordøst, støtte på krevende infrastruktur.

– Det var store tekniske føringer som gikk over tomta, og som ikke lå der vi forventet de skulle ligge. Det var en krevende omlegging, som tok mye tid og krefter, forteller By.

– Det var skjult fiberoptikk fra forskjellige leverandører, og ledninger på kryss og tvers, supplerer Tveit. – Både høyspentkabler og det kommunale avløpsnettet lå for nær vår tomt, og måtte flyttes.

By minner om snøen som falt i fjor. Det vil si regnet som kom på høsten og de enorme snømassene utover vinteren.

– Tidspunktet var maksimalt uheldig. Vi holdt på med å tekke blokkene i det første byggetrinnet på høsten. Det er mange takflater på forskjellige nivåer. Det gir små arealer som krevde mye tid og energi. Samtidig opplevde vi opptil 60 til 70 centimeter med snø. Det gikk vesentlige beløp til fyring og til brøytearbeid, som vi helst skulle vært spart for, sier By. Betonmast Boligbygg har kjørt alt tømrerarbeid i egen regi.

Lørenskog kommune hadde i reguleringen nedfelt krav om at Solheimstunet skulle ha eget anlegg for avfallssug. Det ble kjøpt inn og er installert.

Avfallssug

– Men siden kommunens sentral for avfallssug ligger på den andre siden av Skårersletta, kan ikke anlegget vårt tas i bruk før begge ender av Skårersletta er koblet sammen. Det kan ta flere år. USBL investerte derfor over fem millioner kroner i et anlegg under bakken som vi ikke kan ta i bruk. I mellomtiden har vi hatt en midlertidig løsning som er langt fra god nok for våre medlemmer. Vi vil nå få etablert et system med bunntømte konteinere i gårdsrommet, sier Tveit.

– Jeg mener vi nå har løst oppgaven godt, sier Tveit på spørsmålet om hva han er mest fornøyd med for Solheimstunets del. – Trinn 1 og 2 er blitt et pent bygg i sentrum av Lørenskog, med fine fasader og et flott uttrykk. Publikum har også tilgang med gang- og sykkelstien som passerer gjennom gårdsrommet.

Betonmast Boligbygg overleverte de 87 leilighetene i trinn 1 i mai 2018, mens 72 leiligheter i trinn 2 blir overlevert nå.

Trinn 3 består av to fem etasjers punkthus med i til sammen 56 leiligheter, liggende på sørsiden av de to første trinnene. Der er vel halvparten av leilighetene solgt, og med det igangsettelse i disse dager.


Flere prosjekter