Solheimsgata 21

Foto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond Joelson

Lillestrøm vokser og fornyes. Foreløpig siste nybygg ut er Plantax AS´ kontorbygg i Solheimsgata 21 der både et statlig direktorat og en høyskole nå har flyttet inn.

Fakta

Sted: Lillestrøm
Prosjekttype:
Kontor- og næringsbygg
Bruttoareal: 16.000 kvm
Byggherre: Plantax AS
Totalentreprenør: JM Entreprenør
Kontraktssum eks mva: 240 millioner kroner
Arkitekt og LARK: Fosse og Aasen
Rådgivere: RIB: Pentacon l RI Byfy: Bygg Control l RIG: Sweco / Jetgrunn l RIB: Bubbledeck l Rådgiver Energi og RIE: I-Tech l RIBR: Egil Berge l RIA: Siv. ing. Ånund Skomedal l RIV: Aksel Kvernstuen
Underentreprenører/leverandører: Råbygg: Con-Form l Elektro:
Seko Elektro l Rør: Bravida l Ventilasjon: Oras ventilasjon l Grunnarbeider: Sigurd Furulund Maskin l Spunt og peling: Entreprenørservice l Heis: Kone l Glass og alufasader: Noractor l Oppmåling: Romerike Oppmåling l Karuselldør: Boon Edam l Maler: Roås & Toftner l Mur-, puss- og flisarbeider: Murmester Rolf Holm l Lås og beslag: Kaba Møller Undall l Brannisolering: Brann og Sikkerhetsforum l Taktekking: Nortekk l Blikkenslager: A. Hansen Blikkenslagerverksted l Avfallshåndtering: Franzefoss l Betongsaging- og boring: TB Betongsaging l Himlinger og kontorskillevegger: Modulvegger l Stålarbeider: Rosmek l Persienner: Hella l Dører: Bygg-aksess l Stillas: Christiania Stillas l Byggevarer: Byggmakker l Ståltrapp og rekkverk: EMV l Ståltrapper for rømning: Weland l Støvsugeranlegg: Itek l Auditorium: ForaForm l Gulvsparkling: Gauksås Gulvstøp

Byggherre Plantax har flere kontorbygg på Jessheim og i Lillestrøm, og inkludert de vel 16.000 kvm i Solheimsgata 21 er eiendomsmassen på ca. 30-35.000 kvm. Totalentreprenør JM Norge, den gang under navnet ØIE, har hatt oppdrag for Plantax flere ganger tidligere.
Fosse & Aasen Arkitekter hadde planene klare for et kontorbygg som erstatning for flere eldre bygg som var revet. Denne delen av Lillestrøm sentrum er i dag delvis preget av mindre tomter og blandede formål. Arkitektenes utforming skulle være et element som imøtekom intensjonen i reguleringen ved å medvirke til å gi området en kvartals-
struktur i tråd med inten-
sjonene i formingspro-
grammet. Som en følge av reguleringsbestemmelsene er det lagt inn et lite torg mellom de to fløyene mot Solheimsgata. Bygget er på sju, mens de to fløyene er på fem etasjer, med det øverste planet inntrukket fra hovedgesimsen.
– Det er en parkeringskjeller på 2.400 kvm med innkjøring fra vest. Bygget er tegnet for å kunne tilby svært fleksible muligheter. Hovedprinsippet er trappe- og heishuset i midten, slik at Plantax enkelt kunne leie ut halve etasjer i hver fløy. Første etasje inneholder utadrettede virksomheter som kantine for inntil 400 personer og et bibliotek, forklarer Bjørn Glomsrød i Fosse & Aasen Arkitekter.

Is i magen
Solheimsgata 21 var inne i bildet da Felleskjøpet skulle etablere hovedkontor i Lillestrøm. Men at en annen lokalisering til slutt ble foretrukket, ga ikke Plantax kalde føtter.
– Vi fikk oppdraget, men fikk beskjed av byggherre om at vi muligens måtte stoppe etter dekke over kjeller. Men Plantax ga oss allikevel ordre om å fullføre hele bygget, forteller prosjektleder i JM Norge, Bjørn Fjellheim.
– Jo, vi tok sjansen på å bygge uten at leietakere var på plass. Vi visste at mange bedrifter søkte seg til Lillestrøm, og hadde mulighet til å stoppe når dekket over p-kjeller sto ferdig. Men det skjer noe når man begynner å bygge. Da blir markedet klar over at det ikke tar lang tid før man kan få lokaler. I løpet av den tiden det tar å grave ut en kjeller, registrerer markedet at noe er på gang, bekrefter daglig leder Morten Huser i Plantax.
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) holdt til i leide lokaler av Plantax i Lillestrøm, men hadde et ønske om større arealer. For å gjøre en lengre historie kort; KDI signerte leieavtalen, og samlokaliserte seg i et nytt hovedkontor i nesten hele Solheimsgata 21. Med det var inntil videre 65 ansatte på plass.
Så begynte snøballen å rulle. Også Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) skrev under leieavtale på resten av arealene. Her utdannes det fengselsbetjenter i en to-årig høyskoleutdanning, og det holdes også etter- og videreutdan-
ningskurs for kriminalomsorgens tilsatte. Nå i høst begynte det 175 aspiranter, med en ansattstab på ca. 60 personer.
Men det betød samtidig at prosjektet måtte utvides med et mer utdanningsvennlig byggetrinn, og reguleres om til også å omfatte utdanningsformål.
– Tilbygget er på 1.800 kvm, med et kjellerplan og et plan over bakkenivå, og inneholder et auditorium for inntil 250 personer, gymsal, treningsrom og garderober. I tillegg måtte et fullskala øvingsfengsel med seks celler på plass, forteller anleggsleder Arild Engebråten i JM Norge.
Den fysiske oppstarten på hovedbygget var i august 2013. De dårlige grunnforholdene i Lillestrøm er kjent. Her måtte det 122 stålkjernepeler med en snitt-lenge på 50 meter til. Høyhus på sju etasjer er ikke hverdagskost i Lillestrøm.

– Høyden med større belastning gjorde at vi måtte ta ekstra i når det gjaldt fundamentering. Så høyt blir det vanligvis ikke bygget her i området, forklarer Fjellheim.
Tilbygget, som kobler seg på i øst, måtte også fundamenteres med stålkjernepeler da byggingen ble satt i gang i juli 2014. I bakkant er det regulert inn to lameller delvis liggende over tilbygget. Dette er det tatt hensyn til i fundamenteringen. Tilbygget sto ferdig i juli i år. I egen regi i hovedbygget og i tilbygget har JM Norge hatt tømrerarbeidet i sandwichvegger, klimavegger og innvendige delevegger.
Bygget har fjernvarme og fjernkjøling, og for å spare føringsveier er det lagt inn to desentraliserte ventilasjonsanlegg i hvert plan. Tetthetsmålingene ga gode resultater – de var nede i 0,6. Bygget har også sentralstøvsugeranlegg.
– Primærfasadene er utført med robuste og vedlikeholdsvennlige materialer i glass og tegl. Det er valgt et finsk format på teglen, som er noe større enn tradisjonell teglstein og som passer godt til byggets utforming og størrelse. Glassfasadene er montert i lakkerte aluminiumsprofiler og felter i klart- og lakkert/foliert glass, sier Glomsrød.
– Vi er jo svært fornøyde med resultatet. Noen ville vel kanskje si at vi som byggherrer legger oss for mye inn i detaljer. Men vi liker å være med på utformingen – noe av det morsomste er jo å skape og å bygge. Å sette alt bort og å få det produsert er ikke vår stil. Vi liker å leve med byggeriet i hverdagen også, understreker huser i Plantax.
Også JM Norge er fornøyde med nok et prosjekt utført i Lillestrøm for Plantax.

– Det har gått veldig bra – også økonomisk – og med et fint samarbeid med alle rådgivere og involverte. Bortsett fra den omfattende pelejobben, vet jeg ikke hva vi skulle gjort annerledes, avslutter Engebråten.


Flere prosjekter