Solfjellshøgda helsehus

Solfjellshøgda helsehus på Ryen i Oslo, 31.7.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSolfjellshøgda helsehus på Ryen i Oslo, 31.7.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSolfjellshøgda helsehus på Ryen i Oslo, 31.7.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSolfjellshøgda helsehus på Ryen i Oslo, 4.8.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSolfjellshøgda helsehus på Ryen i Oslo, 4.8.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSolfjellshøgda helsehus på Ryen i Oslo, 31.7.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSolfjellshøgda helsehus på Ryen i Oslo, 31.7.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSolfjellshøgda helsehus på Ryen i Oslo, 31.7.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSolfjellshøgda helsehus på Ryen i Oslo, 31.7.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSolfjellshøgda helsehus på Ryen i Oslo, 31.7.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSolfjellshøgda helsehus på Ryen i Oslo, 31.7.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSolfjellshøgda helsehus på Ryen i Oslo, 31.7.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSolfjellshøgda helsehus på Ryen i Oslo, 31.7.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSolfjellshøgda helsehus på Ryen i Oslo, 31.7.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSolfjellshøgda helsehus på Ryen i Oslo, 4.8.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSolfjellshøgda helsehus på Ryen i Oslo, 4.8.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSolfjellshøgda helsehus på Ryen i Oslo, 4.8.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSolfjellshøgda helsehus på Ryen i Oslo, 4.8.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSolfjellshøgda helsehus på Ryen i Oslo, 4.8.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSolfjellshøgda helsehus på Ryen i Oslo, 31.7.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSolfjellshøgda helsehus på Ryen i Oslo, 4.8.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSolfjellshøgda helsehus på Ryen i Oslo, 4.8.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSolfjellshøgda helsehus på Ryen i Oslo, 31.7.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSolfjellshøgda helsehus på Ryen i Oslo, 31.7.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSolfjellshøgda helsehus på Ryen i Oslo, 31.7.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSolfjellshøgda helsehus på Ryen i Oslo, 31.7.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSolfjellshøgda helsehus på Ryen i Oslo, 31.7.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSolfjellshøgda helsehus på Ryen i Oslo, 31.7.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSolfjellshøgda helsehus på Ryen i Oslo, 31.7.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSolfjellshøgda helsehus på Ryen i Oslo, 4.8.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSolfjellshøgda helsehus på Ryen i Oslo, 4.8.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSolfjellshøgda helsehus på Ryen i Oslo, 31.7.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSolfjellshøgda helsehus på Ryen i Oslo, 31.7.2020 Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien

Oslos første nye helsehus har bærekraftige og energigjerrige løsninger, og er i hovedsak bygget med prefabrikkerte moduler. Fysioterapeut, lege, treningsfasiliteter og ulike servicefunksjoner er på plass i det 13.200 kvadratmeter store korttidssykehjemmet. Målet er rehabilitering og restitusjon for de inntil 142 beboerne.

Fakta

Sted: Ryen i Oslo

Prosjekttype: Korttids sykehjem

Bruttoareal: 13.200 kvadratmeter

Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF

Prosjekt- og byggeledelse: Advansia

Totalentreprenør: Skanska Norge

Kontraktsum eks. mva.: 340 millioner kroner

Arkitekt: HUS Arkitekter

LARK: Bjørbekk og Lindheim

IARK: Cadi

Rådgivere: Ansvarlig søker, RIV, RIBR, RIE, RIA: Sweco Norge l RIG, RIB, RIByFy, BREEAM: Skanska Norge l Klimaregnskap/EPD/LCC: Skanska Teknikk

Underentreprenører og leverandører: Rørlegger: NRA Øst l Ventilasjon: Haaland Klima / Østfold Miljøteknikk l Elektro: Elektro Experten l Anleggsgartner: Akershusgartneren l Betongelementer: Spenncon l Prefab dekkeelementer: Elementsør l Gulv på grunn og avretting: Gulventreprenøren l Brannisolering: Firesafe l Kjerneboring og hulltaking: Mimax Asfalt & Betong l Glassfasader og aludører: Glass Team l Fasade- og Blikkmontasje: Franke Onsrud Blikkslageri l Murer: Fjeldheim & Knudsen l Flislegging og membran: Mur og Flisarbeid l Gardinskinner og lamellgardiner: Notto Tekstil & Solavskjerming l Geobrønner: Rototec l Grunn- og utomhusarbeid: Marthinsen & Duvholt l Pelearbeider: Entreprenørservice l Heis: Otis l Kjøkken, kjøle- og fryserom: Norrøna Storkjøkken l Kjøkken: HTH Prosjektavdeling l Lås og beslag: Assa Abloy l Maler: Hunvik l Skittenstøyanlegg og nedkastluker: Envac Norge l Solavskjerming: Vental l Stålkonstruksjoner og -trapper: EMV Construction l TRP-plater: Borg Bygg l Taktekking: IcopalTak l Sedum: Bergknapp l Personløftere, takskinner: V. Goldmann l Vinduer: Nordan l Dører: Swedoor l Ytterdør oksygenrom: Mil Sec Norge l Himlinger og systemvegger: Bærum Byggmontering l Hårvask: Welonda Norway l Røykluker: Jet Bramo l Fuging: Norfug l Tømrer:  Byggimpuls l Fast innredning: Idema l Skilt: Focus Neon l Solcelleanlegg: Solenergi FUSen

Byggherre har vært Omsorgsbygg Oslo KF, som nå har overført helsehuset til bruker Sykehjemsetaten i Oslo. Skanska Norge har hatt en totalentreprise med en verdi på 340 millioner kroner eksklusive avgifter. Advansia hatt prosjekt- og byggeledelse etter forprosjektet.

«Fremtiden er i boks»

Omsorgsbyggs prosjektleder Henrik Tune forteller at entreprenør ble anskaffet ved en konkurranse der entreprenørene skulle levere inn et forslag basert på regulerings-bestemmelsene.

– Det var ingen føringer fra byggherren. Men Skanska, som hadde med HUS Arkitekter og en rådgivergruppe, var de eneste som hadde modulbygg som en del av sitt konsept, kalt Fremtiden er i boks. Det var et ekstremt arealeffektivt forslag, forteller Tune.

I motsetning til gamle Ryen sykehjem, har det nye helsehuset en inviterende hovedinngang direkte fra Enebakkveien. I sin beskrivelse oppgir HUS arkitekter at todelingen av helsehuset ved bruk av en transparent glassfasade med bal-konger og bruksrom, gir det et tydelig visuelt uttrykk.

Brudd i fasaden med gløtt

Trefasadene med beboerrom innenfor utgjør byggets hovedflater. Det gir tydelige åpninger som gir gløtt ut og inn. Flere av avdelingens sosiale soner er plassert her. Mot sørvest er det en delvis inntrukken sokkel, med utkragede søyler som bæres oppe av søyler.

I underetasjen er det p-arealer, lager, seremonirom, kjøkken og administrasjonskontorer, møterom og undervisningsarealer og fellesfunksjoner. I underetasjen er det også inngang for syketransport og varemottak i vest.

Etter at Skanska ble engasjert, var det en samspillsperiode på et halvt år, der det sammen med bruker og byggherre ble kjørt et forprosjekt. Basert på input fra disse fikk man landet de fleste beslutningene, og kunne optimalisere løsninger basert på det opprinnelige tilbudet. Rivingen av det da eksisterende Ryen sykehjem fra 1983, foregikk mellom julen 2017 og sommeren 2018. Grunnarbeidene pågikk samtidig som prosjekteringen var i gang.

Alle pasientrom er moduler

– Cirka 20 til 30 prosent er plassbygget, blant annet U1 som inneholder fellesfunksjoner, vestibyle, trapper, heiser og rømningsveier.

Resten – de tre pasientetasjene med beboerrom – er moduler fra Kodumajatehase i Estland. Modulbyggingen krever veldig mye av prosjekteringsgruppen, siden eventuelle justeringer i ettertid er svært vanskelige å få gjennomført, sier Skanskas senior
prosjektleder Oddmund Bruun.

Hvert pasientrom består av to moduler, en rommodul og en teknisk modul med sjakt, sykeromskanal og bad. Prosjekteringsgruppen med representanter for byggherre og bruker var på befaring på fabrikken i Estland, der det var satt opp en mockup av et pasientrom.

– Den visualiseringen var viktig, siden vi allerede fra første utgave kunne bestemme farger og detaljer. Det ble gjort noen justeringer og lagt til noe utstyr. De fleste tekniske føringene var bestemt lenge før modulene ankom Norge. Da er man litt låst og man må stole på at det er gjort et godt prosjekteringsarbeid, og at man har fått med seg alt, presiserer Tune.

Bestillingen til Kodumajatehase omfattet 465 moduler. Fordelt på seks leveranser ankom de Oslo havn med båt. De ble fraktet opp til Ryen med trailere og heist på plass nattestid. Skanska, som har betong- og tømrerjobben, sto selv for monteringen.

Energi og miljø

Solfjellshøgda helsehus har energibrønner, takflatene har både energifangere i form av solceller og sedumdekke for å avhjelpe overvannshåndteringen. Prognosen sier at det skal tilfredsstille et energikrav på maksimalt 80 kWh per kvadratmeter i året.

Helsehuset skal miljøklassifiseres etter BREEAM NOR Very Good-standard. I byggeperioden har det vært praktisert fossilfri byggeplass.

Et helsehus kan oppleves som en kombinasjon av et hotell og et hjem. Målet med et korttidsopphold på helsehuset er å kartlegge helsetilstand, samt behov for hjelp og opptrening, slik at pasienter kan komme tilbake til eget hjem. Her skal beboere kunne oppholde seg i fire til tolv uker etter et sykehusbesøk.

Tune forteller at det har vært en omfattende prosess for de ansatte som skal inn i bygget.

Søkelyset har vært på smarte løsninger og velferdsteknologi. Helsehuset er nøkkelfritt, og med smartdører med posisjonering på pasientklokka som angir posisjonen for bæreren. Den skal åpne dører man kan gå gjennom og stenge de du ikke har tilgang til. Er beboeren dement, kommer han eller hun ikke ut, mens andre gjør det. Det finnes også en logisk eskalering på hvor nærmeste pleier er som kan kvittere ut alarmen.

– Det er brukt mange måneder på å lage en logisk matrise på hvordan pleierne skal jobbe. De har øvd på hvordan bygget skal driftes, så når sykepleiere og ansatte skal ta det i bruk er de forberedte, sier Tune.

– Vi overleverte 10. juli, og har hatt en veldig god dialog og et konstruktivt samarbeid med Omsorgsbygg, sier Brun til slutt.