Solenergidagen 2016

StedOslo, Norge
ArrangørNorsk Solenergiforening
Fra12.05.2016
Til12.05.2016
TidspunktTorsdag kl 9.30 - 16.00

Klimaendringer og global oppvarming er ikke noe som skjer i fremtiden, men noe som skjer nå. Raske og radikale omlegginger av det globale energisystemet er nødvendig, og solenergi kan spille en nøkkelrolle i en slik omstilling. Hvordan kan vi akselerere introduksjonen av solenergi i tiden fremover?

På årets Solenergidag får vi høre om status for klimaet, fremtidsscenarier og solenergiens rolle i det grønne skiftet fra to av Norges mest kjente formidlere av klimakunnskap: Jørgen Randers, professor i klimastrategi ved Handelshøyskolen BI, og Bjørn Samset, klimaforsker ved CICERO Senter for klimaforskning.

To av Norges største eiendomsaktører, Statsbygg og Asko (NorgesGruppen), har ambisiøse miljøstrategier som har munnet ut i blant annet satsing på solenergi. Frode Meinich, eiendomsdirektør i Statsbygg, og André Tangerud, administrerende direktør i Asko Øst, kommer og forteller om ferdigstilte og planlagte prosjekter, og hva de ser på som viktig fremover for å øke bruken av solenergi i norske næringsbygg.

Vi setter også fokus på Norges første borettslag med solceller, de nye energikravene i TEK, hybride solceller/solfangere, og lagring av solvarme og solstrøm.

Prisen for Årets solstråle vil også deles ut. I fjor vant Oslo kommune for sin innsats for å fremme bruken av solenergi gjennom solenergikampanjen #oslosola, som gir 40 % støtte til installering av solceller. Hvem blir årets vinner?

Er du student? Tekna delfinansierer 35 studenter – førstemann til mølla!

Program og påmelding