Solberg: Vil sitte stortingsperioden ut

Nestleder og parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet Hill-Marta Solberg vil sitte på Stortinget ut inneværende periode selv om hun får jobben som fylkesmann i Nordland.

Overfor NTB bekrefter Solberg at hun vurderer å søke stillingen som fylkesmann i Nordland når stillingen lyses ut. Nåværende fylkesmann Åshild Hauan (Ap) går av med pensjon til høsten, og da kan det være aktuelt å søke jobben, sier Solberg. Hvis hun skulle få den, vil Solberg søke permisjon fra fylkesmannsstillingen slik at hun kan tiltre når hun er ferdig på Stortinget. Det er en helt vanlig måte å gjøre det på for stortingsrepresentanter som blir fylkesmenn, sier hun til NTB. Omlegging Solberg sier hun trives med stortingsarbeidet og vervene hun har der, men hun har nå pendlet mellom Nordland og Oslo i 16 år og antyder at det begynner å bli mye. Dessuten ser hun det som en utfordring å få være med på den omstillingen som fylkesmannsembetet kommer til å gjennomgå i tida framover, forutsatt at hun får jobben i Nordland. Stortinget skal behandle en regionmelding i løpet av vårsesjonen der man ser nærmere på oppgavefordelingen mellom fylkeskommunen og Fylkesmannen. Det ligger an til at en del av oppgavene som Fylkesmannen har i dag, blir overført til fylkeskommunen. Dette vil føre til en del endringer i fylkesmannsembetet, og denne omstillingen ser Solberg som en utfordring å være med på. I et senere framlegg skal Stortinget i 2008 behandle den geografiske størrelsen på de regionale politiske enhetene. Her blir det spørsmål om man skal beholde dagens fylker eller utvide dem til større regioner. Ny nestleder Samtidig som Hill-Marta Solberg annonserer sin interesse for fylkesmannsjobben i Nordland, har hun sagt at hun trekker seg som nestleder i Arbeiderpartiet. Dette har ført til spekulasjoner om hvem som skal bli den nye nestlederen. Slik vedtektene nå er, skal det velges én nestleder og det skal være en kvinne fordi lederen er en mann. Dermed nevnes garvede kvinnepolitikere som Sylvia Brustad og Karita Bekkemellem, men fremfor alt det nye stjerneskuddet fra Finnmark, fiskeriminister Helga Pedersen (33), for tiden i barselpermisjon. Det var avisen Nordlys som første meldte at Hill-Marta Solberg skulle trekke seg. Avisens sjefredaktør skrev samtidig at Stoltenberg allerede har hatt flere samtaler med Helga Pedersen. Populær Det vil ikke Stoltenberg bekrefte, men Pedersen sier gjennom sin kommunikasjonsrådgiver, Anne-Berit Herstad, at hun vil vurdere en eventuell anmodning fra valgkomiteen. Men det er landsmøtet i Ap som kommer til å avgjøre hvem nestlederen blir. Fiskeriminister Helga Pedersen er en populær kandidat til vervet, viser en undersøkelse som NRK har foretatt blant partiets fylkesledere. Av 15 fylkesledere, som NRK har vært i kontakt med, sier seks at de har Pedersen som sin favoritt til det ledige vervet. Et flertall sier også at den som skal overta vervet etter Hill-Marta Solberg, må komme fra distriktet. Sylvia Brustad fra Hedmark er den som fylkeslederne nevner nest oftest som mulig nestleder.