Arkivfoto: Ådne Homleid

Solberg og Solvik-Olsen åpner E18 Gulli-Langåker

Fredag 4. juli kl. 12.30 vil statsminister Erna Solberg og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen være til stede under den offisielle åpningen av E18 Gulli-Langåker.

Arrangementet er på Fokserød i Sandefjord.

Den 25 km lange strekningen på E18 fra Gulli i Tønsberg til Langåker i Sandefjord er en av landets viktigste og mest trafikkerte vegstrekninger. Sydgående løp er bygd nytt med to kjørefelt mens tidligere E18 har blitt rehabilitert og utgjør nå de to nordgående kjørefelt. I tillegg er det bygd ny gang- og sykkelveg og etablert trafikksikkerhetstiltak på deler av Raveien.