Jasna Bogunovic Jakobsen ved Universtitetet i Stavanger (fra venstre), Robert Thomson i Chalmers, Kjersti Kvalheim Dunham i Statens vegvesen og Carl Thodesen ved NTNU. Foto: Linda Grønstad/Statens vegvesen

Søker EU-midler for å få mer forskning rundt Ferjefri E39

Ferjefri E39-prosjektet har søkt om forskningsmidler fra EU for to temaer rundt gigantprosjektet.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding via sin nyhetsside Vegnett.

– Vi har en god FoU-virksomhet i Statens vegvesen, og vi har allerede et tett samarbeid med universitetene i Stavanger, NTNU i Trondheim og Chalmers i Göteborg, sier Kjersti Kvalheim Dunham, prosjektleder i Ferjefri E39.

Representanter fra disse universitetene samarbeider nå med Statens vegvesen om å søke midler fra EU for å utvide forskningssamarbeidet til å inkludere forskere fra flere universiteter, og til å styrke samarbeidet med industrien, heter det i meldingen.

EU har midler til sterke forskningsmiljø gjennom det såkalte Marie Curie-programmet, «Research Fellowship Programme», men nåløyet er trangt, og det er krevende å få tildelt midler, skriver Vegvesenet.

– Vi jobber med to søknader nå, det ene temaet er bærekraft, det andre temaet er konstruksjoner. Vi har allerede om lag 50 forskere som jobber med problemstillinger knyttet til Ferjefri E39, men hvis vi får midler fra EU, kan vi tilby flere forskere muligheter til å ha forskningsopphold og dermed utveksle kunnskap på tvers av land og universiteter, og de får flere muligheter til å delta på internasjonale konferanser og formidle forskningsresultatene sine, forklarer Dunham.

Hun forteller videre at hensikten med Marie Curie-programmene er å kunne tilby forskerne muligheter som man vanligvis ikke har budsjett til. Det dreier seg for eksempel om forskningsopphold ved andre universitet og nær kontakt med industrielle samarbeidspartnere.

– Det er viktig for oss å vise at vi jobber med forskning som kan være til nytte også utenfor Norge og Norden, vi jobber med å utvikle veier for fremtiden, og Ferjefri E39 kan på mange måter sees på som et forskningslaboratorium for hvordan fremtidens veier kan bygges. Våre forskere jobber med løsninger som skal være bærekraftige for fremtiden, det gjelder både elektrifisering av godstransporten, å bygge energieffektive veier, og å bygge bruer og tunneler som skal tåle ekstreme miljølaster, uttaler Dunham.